Edukacija o primjeni Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta u Kantonu Sarajevo

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije organizovao je, u saradnji sa Zavodom za statistiku i informatiku, obuku za primjenu Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 49/16).

Edukacija je održana 15. i 16. marta 2017. godine, u Velikoj sali Opštine Centar, za sve institucije i korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo.