Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke vozila marke Ssang Yong Muso