Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka ugostiteljskih usluga