Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice