Vlada Kantona Sarajevo

Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS