Vlada Kantona Sarajevo

Donesen Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić donio je protekle sedmice Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ureda.

Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika je Zaključak Vlade KS u kojem su svi organi uprave i službe, javne institucije koje se finansiraju iz Budžeta KS, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, ustanove, fondovi, zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo zaduženi da donesu interne akte kojim će detaljno regulisati primjenu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine te definisati mehanizme zaštite pitanja sukoba interesa.

S ciljem preventivnog djelovanja i izbjegavanja sukoba interesa te uspostave uređenog funkcionalnog sistema u ovoj oblasti, Vlada KS je ranije na inicijativu Tima Vlade KS za borbu protiv korpucije donijela Zaključak i o uspostavi Registra imenovanih lica u KS sa svim finansijskim pokazateljima.

Izrada i donošenje navedenog Pravilnika također je proizišla i iz primjene, odnosno postupka provođenja državne Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korpucije Vlade KS 2015-2019., a koji imaju za ciljeve sprečavanje sukoba interesa i privatnih uticaja na donošenje odluka, jačnje integriteta, objektivnosti, nepristrasnost i transparentnosti u vršenju javnih funkcija, vraćanje povjerenja građana u institucije Kantona Sarajevo te poboljšanje koordinacije i prevencije borbe protiv korupcije.