Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
DEZITOX-SANITARCI d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
01.06.2018
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
DA
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
20.06.2018