Dodatni ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata (LOT 1)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.04.2018
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
31.05.2018