Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 49. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

 

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 49. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u 05.12.2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

 

Iz nadležnosti Vlade

17. Aktuelna pitanja

17.1 Zahtjev Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo broj: 04-34-2244/19 od 08.10.2019. godine za produženje angažovanja po ugovorima o djelu za deset izvršilaca;

17.2 Zahtjev Službe za protokol Kantona Sarajevo broj: 18-49-28303-1/19 od 07.08.2019. godine za dostavljanje imenovanja direktora javnih komunalnih preduzeća i institucija Kantona Sarajevo radi ažuriranja baze podataka.

- Inicijativa za izgradnju zgrade Historijski arhiv Sarajevo.

 

P R E M I J E R
Edin Forto

05.12.2019 - 10:00
Slika: