Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 45. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-38954/19

Sarajevo, 05.11.2019. godine

PREDMET:

Obavijest o održavanju nastavka 45. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 45. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 07.11.2019. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I.,

i to: Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo 01-05-33063-3/19 od 25.09.2019. godine kojim se prihvata inicijativa zastupnika Damira Nikšića, o osudi bilo kakvog vida dovođenja bivšeg zastupnika, a aktuelnog predsjednika Naše stranke, gospodina Predraga Kojevića, u vezi sa četničkim pokretom

1.2. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-05-33063-4/19 od 25.09.2019. godine kojim se prihvata inicijativa zastupnika Igora Stojanovića da se 25.08. proglasi Danom knjige u Kantonu Sarajevo

1.3. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-33063-1/19 od 25.09.2019. godine, kojim se prihvata inicijativa zastupnika Zvonke Marića da se u dnevni red svake radne sjednice Skupštine uvrsti kao redovna tačka dnevnog reda sanacija deponije Smiljevići

1.4. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-36610-1/19 od 08.10.2019. godine, o izdvajanju novčanih sredstava za preventivna rješenja za izgradnju nove sanitarne plohe i grobnica za animalni otpad

1.5. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-33063-2/19 od 25.09.2019. godine, kojim se prihvata inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića kojom se traži od Vlade Federacije BiH da ispoštuje zakon i druge pravne propise koji se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora KCUS-a

2. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

3. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2019. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade

9. Izvještaj o korištenju Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.07.do 30.09.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

10. Informacija o donošenju i postupanju u vezi sa “Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana

13 Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima “ Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

11. Informacija o radu i stanju svih predmeta Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem jednog državnog službenika u Općinski sud u Sarajevu na upražnjeno radno mjesto Stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga- zemljišnoknjižni referent Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

16. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 33 – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i razdjela 26-Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

17. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 33 – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i razdjela 22 – Ministarstvo kulture i sporta Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Aktuelna pitanja;

 

PR E M I J E R

Edin Forto

07.11.2019 - 11:00