Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 78. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

78. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12.05.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 74. i 75. redovne i 187., 188. i 189. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić

Iz nadležnosti Vlade

3.Prijedlog uredbe o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine preduzeća u društvenoj svojini za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova „KINEMA“ Sarajevo, u likvidacionom postupku
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
5.Prijedlog odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
6.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih – Javne ustanove Srednje medicinske škole Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove ,,Četvrta osnovna škola“ za imenovanje direktorice škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da odobri rezervaciju jednog parking mjesta po zahtjevu Župe Presvetog Trojstva - Novo Sarajevo, a za potrebe parkiranja službenog vozila u ulici Zmaja od Bosne za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
9.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
10.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i člana Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, Adnan Medić
11.Prijedlog zaključka kojim se usvajaju projekti nabavke za Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravu policije
Izvjestilac: ministar Admir Katica
12.Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Javne ustanove “Bosanski kulturni Centar Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13.Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena područja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14.Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Službe za protokol i press Kantona Sarajevo, Javne ustanove “Narodno pozorište” i Javne ustanove “Bosanski kulturni Centar Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15.Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za 3. redovnu sjednicu Skupštine KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
16.Aktuelna pitanja

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA
ministar Davor Čičić

12.05.2022 - 10:00