Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 54. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

54. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.01.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u  10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 48., 49., 50., 51 i 52 redovne i 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 79., 80. i 81.  vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2018. god
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
        
Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu Nacrta zakona o zabrani nepotizma
i stranačkog zapošljavanja
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
4. Prijedlog rješenja o imenovanju odgovornih lica za koordinaciju izrade odgovora na
poslanička/zastupnička pitanja i inicijative pri svakom kantonalnom organu
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera ministar Amel Kovačević
5.  Prijedlog zaključka o uspostavi web stranica stručnih službi Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
6. Prijedlog ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1  I TB-2
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
7. Informacija o stručnom i administrativnom osoblju uposlenom u javnim ustanovama
socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stručnu spremu uposlenih i poslova
koje obavljaju
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
8. Informacija o donošenju Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
9. Aktuelna pitanja
        
        
                                                                                                                      PO OVLAŠTENJU PREMIJERA
                                                                                                                   
                                                                                                                              Amel Kovačević

09.01.2020 - 10:00