Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 21. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

21. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice i 32. vanredne sjednice  Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).   

 

 Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za period 01.01.do 31.12.2020. godine                                                                                                         

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u garažnom nizu od četiri bloka-Blok 3, izgrađenom u naselju Stup-Bačićko polje, Općina Ilidža, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Zuberović Muaz, kupac nekretnine                                                                                                          

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i

- Dervišević Irmel, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Mohamed i Mejra Semrin, kupci nekretnine                                              

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić                                                            

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Kepeš Jasmin, kupac nekretnine                                                                                                           

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić                                                                                   

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-37", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Zametica Dženana, kupac nekretnine                                                                                                          

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić                                                            

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine/stana u ul. Žunovačka bb, Općina Hadžići, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Kalem Adi, kupac nekretnine                                                                                                         

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-37", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Amel Ajdinović, kupac nekretnine                                                                                                           

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić                                                               

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu u na adresi Huseina Đoze broj 238E, Općina Ilidža, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Fazlić Ismet, kupac nekretnine                                                                                                           

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić                                                                        

 1. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-37", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između:

- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i

- Mudželet Faruk, kupac nekretnine                                                                                                        

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2020. godine                      

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko          

 1. Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba - po inicijativi zastupnice Bišćević Tokić Jasmine 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić                       

 

Iz nadležnosti Vlade

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera i nabavke građevina utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo za 2020. godine

Izvjestilac: ministrica Agić Jasna       

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona  Sarajevo za 2020. godinu, na razdjel 12, glava 05, potrošačka jedinica 0001 – Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, na razdjel 27, glava 01, potrošačka jedinica 0001 – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo    

Izvjestilac:  ministar Jasmin Halebić                  

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za odobravanje besplatnog korištenje parking prostora u ulici Kotromanića za održavanje prvog Kina za auta u Kantonu Sarajevo u periodu od 22.06. do 28.06.2020. godine u terminu od 18:30 – 24:00 sati

Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za razrješenje v.d. direktora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica    

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna  područja na zaključivanje ugovora o djelu (4) izvršioca i ugovora o povremenim i privremenim poslovima (20) izvršilaca, te plaćanje naknade

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić   

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za sklapanje četrnaest (14) ugovora o djelu                                 

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti  Kantonalnoj javnoj ustanovi “Gerontološki centar” za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme

Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 1. Prijedlog Odluke o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u “Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-2751-17/20 od 06.02.2020. godine i Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za vođenje pregovora sa ovlaštenim predstavnicima Sindikata policije i donošenja kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko        

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Narodno pozorište” Sarajevo broj: 02-04-13850-26.2/20 od 28.05.2020.godine

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Pozorište mladih Sarajevo” broj: 02-04-13850-27.2/20 od 28.05.2020. godine

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove ”Kamerni teatar 55” Sarajevo broj: 02-04-13850-34.2/20 od 28.05.2020. godine  

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove ”Sarajevska filharmonija” broj: 02-04-13850-        33.2/20 od 28.05.2020. godine

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove ”Pozorište mladih Sarajevo” broj: 02-04-13850-31.2/20 od 28.05.2020. godine

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 1. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera sufinansiranja zapošljavanja i održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sa područja Kantona Sarajevo 2020/2021. godinu  

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos Stručnog saradnika – diplomirani pravnik, na neodređeno vrijeme u Javnom preduzeću “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 3. sjednice Skupštine KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju  

Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziv za održavanje III sjednice Skupštine KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju  

Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Projekata "Izgradnja prihvatilišta za prosjake i skitnice”,    i uvrštavanje istog u Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020./2022. godine    

Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 1. Informacija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo povodom Poziva na dostavu informacije Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 1. Informacija o donošenju Pravilnika o tehničkim uslovima sistema javne rasvjete

Izvjestilac: ministrica Galmoč Nihada

 1. Informacija o statusu stambenog naselja Gladno polje – Općina Ilidža

Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 1.  Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Mario Nenadić

18.06.2020 - 10:00