Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 17. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

17. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.04.2021. godine u velikoj sali Općine Centar ul. Mis Irbina 1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. i 41. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Nacrt Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić 

 

Iz nadležnosti Vlade

 

3. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović 

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o razumijevanju između Vlade Kantona Sarajevo i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica i ovlaštenja premijeru za potpisivanje Memoranduma

Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu kantonalnog Ministarstva saobraćaja

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u ime i za potrebe Ministarstva, sa KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu 15 (petnaest) parking mjesta na parkiralištu “Učiteljska škola” u ul. La Benevolencija bb u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Admir Katica

8. Prijedlog Odluke o opozivu ranije izdatih punomoći te davanju ovlaštenja punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo radi vršenja ovlaštenja Skupštine KJKP „Toplane” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: premijer Edin Forto

9. Prijedlog Odluke o opozivu ranije izdatih punomoći te davanju ovlaštenja punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo radi vršenja ovlaštenja Skupštine KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: premijer Edin Forto

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

11. Prijedlog Odluke o formiranju Savjetodavnog tijela za digitalizaciju u organima uprave, upravnim organizacijama i stručnim službama Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Dino Šehović

12. Prijedlog Odluke o usvajanju “Vizije Digitalne uprave Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: direktor Dino Šehović

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i Prijedlog Rješenja o imenovanju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta – PIU za realizaciju projekta "Izgradnja saobraćajnica u Sarajevu –II faza (I i IX transverzala)

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata “IKRE”

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima, ''Sigurne zone UN-a'' Srebrenica ispred Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić 

16. Program rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2021. godinu (uključen Plan nabavke robnih rezervi)

Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Emir Jesenković

17. Finansijski plan Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Emir Jesenković

18. Prijedlog Zaključka za odobravanje sredstava za finansiranje troškova zdravstvenog osiguranja zaposlenika "Satex" d.d. Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović 

19. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 
08.04.2021 - 10:00