Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 16. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

16. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 21.05.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice, 25. vanredne i 26. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

          Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2020. godine

  Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

  Iz nadležnosti Vlade

   

 4. Prijedlog Uredbe o sadržaju, izgledu i dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

 5. Prijedlog Odluke davanju saglasnosti za prihvatanje investicionog granta Evropske Unije iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP Plus) po osnovu Ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje stubova javne rasvjete za postavljanje reklamnih panoa na području Kantonu Sarajevo u vrijeme trajanja proglašenog stanja prirodne i druge nesreće izazvane koronavirusom (COVID-19)

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za obustavu isplate naknade za mart i april mjesec Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zbog prekida u vršenju monitoringa kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 8. Prijedlog Odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću “PD Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za prijem radnika na neodređeno vrijeme

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima

  Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

 12. Prijedlog Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj za pripremu i izradu Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.

  Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

 13. Prijedlog Zaključka o aktivnostima prevoza za uposlenike sektora zdravstva i sektora sigurnosti u vrijeme trajanja naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-25/20, a u svrhu preventivnog djelovanja za sprečavanje širenja koronavirusa (COVID-19)

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 14. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 1. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 15. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 16. Prijedlog Zaključka o prihvatanju dnevnog reda za 2. (druguvanrednu sjednicu Skupštine preduzeća KJP “Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo i davanje obavezujućih upustava punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo u KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 17. Informacija o radu udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 18. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) vezano za nabavke medicinske i zaštitne opreme s ciljem prevencije i liječenja koronavirusa (COVID-19)

  Izvjestilac: Krizni štab i Zavod zdavstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

 19. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

  Mario Nenadić
   

  21.05.2020 - 10:00
  Slika: