Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 120. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

120. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114. i 115. redovne i 273. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

3. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Izvjestilac: vršiteljica dužnosti premijera ministrica Darja Softić Kadenić

 

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog odluke o usvajanju izmijenjenog kapitalnog projekta Obnova trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

5. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za realizaciju projekta PARTISH

Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Alija Nametak“ Sarajevo za imenovanje direktorice škole

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva” čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović

13. Prijedlog rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“

Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

14. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za izradu Ugovora o korištenju poslovnog prostora označenog kao k.č.8/E4 upisan u zk. ul. br. 88 KO SP_SARAJEVO-MAHALA CXXIX

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

15. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene usluge prikupljanja i odvođenja otpada KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar ministarstva Kenan Vehabović

16. Prijedlog rješenja kojim se utvrđuju članovi Tima za pripremu dodatnog programa za obilježavanje Dana Kantona Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju šefica Kabineta Azra Koldžo

17. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za mjesec februar 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

18. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za 11. vanrednu sjednicu Skupštine KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

19. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za 4. redovnu sjednicu Skupštine KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju ministra sekretar ministarstva Kenan Vehabović

20. Informacija Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-11-4937-3/23 od 14.03.2023. godine

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

21. Aktuelna pitanja.

VRŠITELJICA DUŽNOSTI PREMIJERA

ministrica Darja Softić Kadenić

16.03.2023 - 10:00