Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja o nabavci: 
16.08.2019
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
1850,94
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
DEFTER-KOMERC d.o.o.
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
DEFTER KOMERC
Datum potpisivanja ugovora: 
30.09.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1850,94
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
30.08.2019