Vlada Kantona Sarajevo

Brendirani nostesi A6 (ks.gov.ba)

Služba protokola
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
22817000 Dnevnici ili lični planeri
Ugovor potpisan sa: 
Kovertelux d.o.o. Sarajevo, ID 4200925050001
Datum potpisivanja ugovora: 
22.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
754,65
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
754,65
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Nabavka Brendiranih nostesa A6 (ks.gov.ba)

Datum unosa: 
21.09.2018