Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
18.11.2016
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole
poštivanja svjetlosne signalizacije.
 

Datum unosa: 
14.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova