Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"MMCC" d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara.
 

Datum unosa: 
14.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova