Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
27.01.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD.
 

Datum unosa: 
14.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova