Vlada Kantona Sarajevo

Poziv privrednicima KS za popunu Upitnika za istraživanje stanja u domenu suzbijanja korupcije u privatnom sektoru

POZIV PRIVREDNICIMA

POPUNITE UPITNIK ZA ISTRAŽIVANJE STANJA U DOMENU SUZBIJANJA KORUPCIJE

U PRIVATNOM SEKTORU

 

Poštovani privrednici Kantona Sarajevo,

Pozivamo Vas da učešćem u anonimnoj anketi date svoj doprinos istraživanju u borbi protiv korupcije, koje se provodi s ciljem unapređenja kvaliteta rada i poslovanja, kako u okviru privatnog sektora, tako i u poslovnim odnosima privatnog sektora sa državnom administracijom.

Popunjeni anketni upitnik možete dostaviti, najkasnije do 15. oktobra 2017. godine, na jedan od načina:

  • direktno ili putem pošte na adresu: Privredna komora Kantona Sarajevo, Ul. La Benevolencija 8, Sarajevo
  • putem faxa: 033/250-138
  • ili na e-mail: info@pksa.ba

PREUZMITE UPITNIK

S poštovanjem,

  • Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije,
  • Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  • Privredna komora Kantona Sarajevo,
  • Transparency International u Bosni i Hercegovini i
  • Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT 
PrilogVeličina
PDF icon upiotnik.pdf143.97 KB