Novosti

17.07.2017

U ime Kantona Sarajevo, zastupnik u Skupštini Eldar Čomor i ministar pravde i uprave  Mario Nenadić položili su danas cvijeće na mjesto masakra kod Osnovne škole "Hilmi ef. Šarić" u Tarčinu.

Na to mjesto je prije 24 godine ispaljena granata sa agresorskih položaja, od čijeg je djejstva smrtno stradalo sedmero a lakše i teže ranjeno šestero naših sugrađana.

Ubijeni su: Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa...

14.07.2017

Javna rasprava "Ustavne reforme u Kantonu Sarajevo - veliki uspjeh ili veliki neuspjeh?" održana je danas u Sarajevu. Poručeno je da su amandmani na Ustav Kantona Sarajevo jedno od najvažnijih pitanja Vlade i Skupštine KS. Ovoj javnoj raspravi, koju je organizirao Centar civilnih inicijativa (CCI) prisustvovali su premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić.

"Amandmani na...

14.07.2017

Sporazumom o saradnji koji su  danas potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i direktori JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Adnan Podžo i ustanove “Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić, regulišu se principi rada i način saradnje u provedbi programa prevencije institucionalizacije i...

14.07.2017

Drugi konkursni rok za upis učenika u srednje škole na području Kantona Sarajevo završen je 13. jula u 19:00 sati.

U oba konkursna roka u javne srednje škole na području Kantona Sarajevo upisan je 3.661 učenik.

Kako navode iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u srednjim školama ostalo je slobodno još 215 mjesta, na koja mogu konkurisati učenici koji nisu primljeni ni u jednu srednju školu u...

13.07.2017

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dala je saglasnost na novi Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Trenutni Pravilnik na snazi je od 2013. godine, kako je danas istaknuto, ostavio je veliki prostor za subjektivno ocjenjivanje i rangiranje prilikom upošljavanja u obrazovne javne ustanove. Zbog toga je, kako su...

13.07.2017

Korisnici sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas u poslijepodnevnim satima mogu podići svoje junske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Pravo na ovu naknadu ostvarilo je 3.795 osoba.

Za te namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo  uplaćeno je 1.197.533,67 KM.

13.07.2017

U izradi Federalnog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje sudjelovali su predstavnici vladinog sektora, civilnog društva i udruženja pacijenata oboljelih od malignih oboljenja. Harmoniziran je sa zakonom RS-a, a u fokus stavlja javno zdravlje i zaštitu životne okoline.

Poručila je to sekretar Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk u izjavi novinarima prije...

12.07.2017

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić održao je jučer sastanak sa  ministrom komunalne privrede i infrastrukture KS Senadom Hasanspahićem i izvršnim direktorima KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, na kojem su usaglašeni Podugovor o zajmu i Podugovor o vraćanju zajma za Projekt “Vodovod Sarajevo”, između Kantona Sarajevo i KJKP "Vodovod i kanalizacija". Time su stvoreni uslovi za zaključivanje Ugovora o...

12.07.2017

Uz okupljene predstavnike porodica poginulih, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje danas je obilježena 24. godišnjica od masakra koji se desio u ulici Hakije Turajlića do broja 39 na Dobrinji. I delegacija Kantona Sarajevo odala je počast svim našim sugrađanima, koji su tog dana ubijeni dok su u redu čekali da naspu vodu s pumpe.

Uslijed eksplozivnog rapsrskavajućeg dejstva granate koja je ispaljena sa agresorskih položaja tog...

12.07.2017

Potvrde o obavljenoj studentskoj praksi u Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, studentima četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uručili su danas direktor ovog zavoda Velija Nuhanović i predsjednica Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo Selma Beširević.

Na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog između Zavoda i ovog udruženja, studentima završnih godina i master...

11.07.2017

Sedamdeset i jedna žrtva genocida u Srebrenici ukopana je danas na mezarju Spomen obilježja Potočari, a gdje su do sada pokopani ostaci 6.504 srebreničke žrtve. Za posmrtnim ostacima više od 1.000 ljudi i danas, nakon 22.godine od izvršenog genocida još uvijek se traga.

U prisustvu više hiljada ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, među brojnim delegacijama koje su danas ispratile srebreničke žrtve bila je delegacija...

11.07.2017

Povodom donošenja amandmana na Ustav Kantona Sarajevo ministar pravde i uprave Mario Nenadić održao je jučer konsultacijski sastanak sa predstavnicima Centralne izborne komisije (CIK). Na sastanku se razgovaralo o izbornim procesima, kao i o mogućnostima propisivanja amandmana pri neposrednom izboru gradonačelnika Sarajeva.

Ovim povodom, predstavnici CIK-a upoznali su ministra Nenadića sa svojim stavovima te mu...

10.07.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizovali su danas raspravu o amandmanima L-LV na Ustav Kantona Sarajevo za predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Kantona, Grada Sarajevo i općina u sastavu KS....

10.07.2017

Nakon pet godina, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo ponovno je počelo sa realizacijom projekta za dodjelu stanova članovima porodica šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ovim povodom, resorni ministar Muharem Fišo danas je potpisao šest predugovora za dodjelu stanova u trajno vlasništvo, te četiri za dodjelu stanova na korištenje pripadnicima boračke populacije.

Kako je istakao u Budžetu Kantona...

10.07.2017

Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas, u poslijepodnevnim satima, moći će podići svoje naknade sa tekućih računa u odabranim bankama.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je za tu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.099.018,43 KM na ime naknada navednim korisnicima za mjesec juni 2017. godine.

Sredstva su izdvojena za 6220 korisnika: stalne novčane...

07.07.2017

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, koja se nalazi u sastavu Kantonalne uprave civilne zaštite je na području Stupa jučer izvršila redovno plansko održavanje i atestiranje vatrogasnih vozila za rad na visinama.

Kako je navedeno ova vozila su spremna i mogu se koristiti za gašenje eventualnih požara na visinama.

S obzirom da je u ljetnom periodu znatno povećana opasnost od izbijanja požara zbog visokih...

07.07.2017

Realizacija projekta koji bi imao za cilj uvođenje obaveznog predškolskog obrazovanja, kao i "putujućeg vrtića" bila je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa generalnim direktorom Caritasa za Zapadni Balkan Danielom Bronkalom i direktoricom Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Jasminom Čongo.

Kako je navedeno ovi projekti su prevashodno...

07.07.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS prihvatila liste predloženog upošljavanja 636 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, po osnovu tri programa poticaja zapošljavanju: sufinanisiranja samozapošljavanja, prekvalifikacije osoba za poznatog poslodavca te programa Posao za sve. 

Mogućnosti samozapošljavanja nezaposlenih osoba, kroz njihove male biznise i koje imaju...

06.07.2017

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i po hitnoj proceduri ga uputila u skupštinsku proceduru.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS donesen je u maju mjesecu ove godine i počet će se...

06.07.2017

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila i prema Skupštini Kantona uputila Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša".

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao nosilac izrade ovog zakona je provelo javnu raspravu po ranije utvrđenom Nacrtu ovog zakona te dobilo saglasnost od Općinskog vijeća Stari Grad za uspostavu zaštite ovog pejzaža, a što je bila obaveza u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

...