Novosti

21.07.2017

U organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo danas je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, (BMPO) koji je utvrdio Zastupnički dom Parlamenta FBiH i Dom naroda Parlamenta FBiH u aprilu, odnosno junu mjesecu ove godine.

...
21.07.2017

Ugovor o podršci Projektu "Vodovod Sarajevo" danas su potpisali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i zamjenica direktora EBRD-a za sektor infrastrukture Lin O'Grady. Za implementaciju ugovora zaduženo je KJKP "Vodovod i kanalizacija".

Nakon potpisivanja je najavljeno da ukoliko pomenuti ugovor usvoje oba doma Federalnog parlameta već se u septembru može započeti sa realizacijom projekta rekonstrukcije...

21.07.2017

Zamjenica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za sektor infrastrukture Lin O’Grady sa saradnicima prezentirala je jučer članovima Vlade Kantona Sarajevo projekt "Zeleni gradovi" koji će EBRD realizovati u narednih šest mjeseci u Sarajevu, Zenici i Banja Luci, kao gradovima sa više od 100.000 stanovnika.

Radi se o tehničkoj pomoći EBRD-a, u okviru koje će ova institucija angažirati konsultante u izradi Akcionog plana...

20.07.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri u Vladi Kantona prezentirali su danas rezultate Vlade KS-a postignute u prethodne dvije godine i četiri mjeseca od kada je i imenovana Vlada.

“Ova Vlada funkcioniše sa najboljom Skupštinom u državi, a posebno me raduje što smo uspjeli povećati platu budžetskim korisnicima, dok smo ostavili ista primanja”, istakao je na početku press konferencije premijer Konaković...

20.07.2017

Na osnovu zahtjeva Federalne uprave civilne zaštite za pomoć u gašenju požara na području Opštine Jablanica, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo angažovala je 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila i pratećom opremom.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo su jutros, u sastavu tima Federalne uprave civilne zaštite, otputovali u Jablanicu gdje će danas i narednih dana učestvovati u gašenju požara.

19.07.2017

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici podržalo je donošenje Prijedloga zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, a koji je utvrdila Vlada KS i uputila na razmatranje Skupštini. Iz sindikata obrazovanja je tom prilikom iznesena primjedba na odredbu ovog zakona a koja se tiče sastava Upravnog odbora  Univerziteta u Sarajevu.

Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju, između ostalog, predviđeno je  da u...

19.07.2017

Sporazum o sufinansiranju "Regionalnog vodovoda Hojta - Bjelašnica - Igman" potpisao je danas ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić sa načelnikom Općine Trnovo Ibrom Berilom. Riječ je o najsloženijem vodovodnom sistemu koji je rađen posljednjih 20 godina, a koje je resorno ministarstvo sufinansiralo sa 2.800.000,00 KM.

"Ovo je jedan od najvažnijih projekata Vlade Kantona Sarajevo i prvo veliko ulaganje...

19.07.2017

Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo ponovno će se naći na sjednici Skupštine KS nakon što je danas Vlada KS utvrdila njegov prijedlog.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih, kao predlagač ovog materijala, pripremilo je novi tekst ovog Zakona koji, u odnosu na onaj koji je povučen u maju mjesecu ove godine sa Skupštine Kantona, ima nekoliko novih odrednica.

Zakon ima dvije odvojene cjeline gdje se uređuje...

19.07.2017

Delegaciju turskog ministarstva za mlade i sport, koja boravi u Sarajevu povodom održavanja "Šestih studentskih dana kulture i sporta", primio je jučer ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir...

19.07.2017

Nezavisni odbor je, razmatrajući Informaciju o aktivnostima Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za mjesece april, maj i juni 2017. godine te posebno Informaciju o statusu donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije, izrazio zabrinutost u pogledu činjenice da za radna mjesta u Upravi policije nije propisana posebna...

18.07.2017

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS koji je izradio privremeni upravitelj ovog preduzeća zajedno sa Ministarstvom saobraćaja KS, a o čemu će se izjašnjavati Skupština Kantona Sarajevo na svoj prvoj narednoj sjednici.

Podsjetimo, Skupština Kantona Sarajevo je na osnovu Informacije Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u...

18.07.2017

Elektronsko povezivanje notara i javnih registara, kao i nastavak aktivnosti regionalnog projekta digitalizacije notarskih ureda i notarskih komora bio je povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića sa predsjednikom Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Ademom Jakupovićem. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Notarske komore iz Savezne Republike Njemačke i GIZ-a Otvorenog regionalnog...

18.07.2017

Ministar privrede  Kantona Sarajevo Muharem Šabić primio je danas delegaciju Privredne komore Kraljevine Oman koja se interesovala za načine investiranja u Kanton Sarajevo, posebno u oblast turizma, kao i uspostavljanje saradnje sa Turističkom zajednicom KS.

Ministar Šabić je detaljno pojasnio uslove i brojne prednosti investiranja u ovaj kanton, ali i  aktivnosti i mjere koje Vlada i Ministarstvo privrede provode kako bi ih...

18.07.2017

Ministar finansija Kantona Sarajevo  Jasmin Halebić  sa saradnicima iz Sektora za budžet i fiskalni sistem, održao je danas sastanak sa predstavnicima resornih ministarstava koji su angažovani na poslovima planiranja budžetskih zahtjeva. Na sastanku je razgovarano o dvije teme: „Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu“ i „e-Budgetu“.

Kada je riječ  o planiranju budžeta Kantona Sarajevo za...

18.07.2017

Saradnja na pripremi projekata za apliciranje na EU i IPA fondove, kao i izgradnja spomenika za Hrvate koji su poginuli braneći Sarajevo bio je povod današnje posjete ambasadora Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Del Vechia i njegovog zamjenika Ante Franjića premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću.

"U Hrvatskoj se trenutno radi na trilateralnim IPA fondovima. Imamo iskustva i...

18.07.2017

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS danas je održana konferencija ze medije povodom nedavno okončanog on-line upisa učenika u srednje škole Kantona Sarajevo.

Resorni ministar Elvir Kazazović naglasio je da je ovo najtransparentniji način upisa u srednje škole koji onemogućava bilo kakve malverzacije. Rekao je da je riječ o projektu koji je prvi put pokrenut na području Kantona Sarajevo a  prethodio mu je...

18.07.2017

Vlada KS utvrdila je prijedloge amandmana od L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo i uputila ih prema Skupštini Kantona na konačno usvajanje.

Prema riječima ministra pravde i uprave Marija Nenadića, ovi amandmani su na...

17.07.2017

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata junskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.359...

17.07.2017

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić, nakon provedenog javnog poziva, potpisao je danas Ugovor o nabavci električne energije za potrebe javne rasvjete na području Kantona Sarajevo sa izvršnim direktorom JP Elektroprivreda Džemom Borovinom. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 5,1 milion KM.

Kako je navedeno, ovo ministarstvo je i ove kao i prethodne godine, izabralo...

17.07.2017

O završetku  implementacije Projekta za tretman otpadnih voda u Sarajevu, odnosno ponovnom stavljanju u funkciju prečistača  u Butilama, njegovoj ocjeni i pitanjima njegovog daljeg finansiranja danas su premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, te ministri prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić i finansija Jasmin Halebić...