Novosti

13.06.2017

Izgradnja objekta policijske stanice u ilijaškom naselju Srednje tema je o kojoj su razgovarali ministri unutrašnjih poslova i finansija Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić i Jasmin Halebić sa općinskim načelnikom Akifom Fazlićem i njegovom pomoćnicom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Melihom Avdibegović.

...
13.06.2017

Na poziv predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća Tarika Curića i načelnika Edina Smajića, ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić sa saradnicima prisustvovao je jučer javnoj raspravi na tekst amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo, a koja je organizovana u ovoj lokalnoj zajednici. Ministar Nenadić je tom prilikom općinskim vijećnicima, kao i uposlenicima općinskih službi i građanima prezentirao...

12.06.2017

U organizaciji Udruženja ”Druga Viteška” iz Novog Grada, danas je u Sarajevu obilježenja 24. godišnjica pogibije zamjenika komandanta ove brigade rahmetli Safeta Isovića. Tim povodom ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muhrem Fišo položio je cvijeće na spomen obilježje te odao počast ovom heroju odbrane Bosne i Hercegovine, kojeg su borci odmilja zvali Tigar.

Ministar Fišo je...

12.06.2017

Delegacija Kantona Sarajevo, predvođena ministrom finansija Jasminom Halebićem, položila je danas cvijeće na spomen-ploču na groblju Budakovići, obilježavajući tako 24. godišnjicu pogibije 10 naših sugrađana.

Minobacačka granata, ispaljena 12. juna 1993. godine s agresorskih položaja, pala je na groblje u vrijeme klanjanja dženaze rahmetli Fadili Karšić, usljed čije eksplozije je još troje naših sugrađana...

12.06.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj zadnjoj sjednici dala saglasnost na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom – Smiljevići u 2017.godini te zadužila Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo za njegovu realizaciju.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Planom upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015-2020.godina deponija «Smiljevići» treba biti...

12.06.2017

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privredna komora KS, Transparency International u Bosni i Hercegovini i Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT, zajedničkim snagama nastoje da svedu na minimum koruptivno djelovanje u Kantonu Sarajevo i Bosni i Herecegovini, kako bi...

09.06.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i direktor sektora u OSCE -u Fermin Cordoba, razgovarali su danas o aktivnostima koje zajednički realizuju, a posebno o onima koji se tiču izmjena Ustava Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, biilo je riječi i o implementaciji Zakona o državnoj službi, koji unatoč različitim interesima već uspostavlja sistem profesionalne, odgovorne i efikasne državne službe u...

09.06.2017

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima Armije RBiH i centralnom manifestacijom te kasnije i iftarom kojem je prisustvovalo oko tri hiljade ljudi, sinoć je na Golom brdu obilježen Dan odbrane općine Novi Grad i 25. godišnjica pobjede boraca Armije RBiH na Žuči.

Branioci Sarajeva su 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuč oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe.

Bitka na Žuči bila je...

09.06.2017

Konferenciji pod nazivom “Reforma javne uprave u BiH, prioriteti i izazovi”, koju je organizirao Fakultet za javnu upravu, prisustvovao je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić. Pored ministra učesnici su bili i predstavnici kantonalnih, federanih i državnih institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog sektora.

Ministar Nenadić je u okviru dijela konferencije koji se...

09.06.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, na poziv Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, prisustvovao je Drugoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH te Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, a koja je održana u svrhu praćenja i ocjene provedbe Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period 2014. do 2018. godine te davanje općih političkih i strateških smjernica...

09.06.2017

U okviru Projekta jačanja kapaciteta parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju, stalni savjetnik na ovom projektu dr Csilla Schalbert i dr Toro Csaca iz Parlamenta Mađarske posjetili su danas Skupštinu Kantona Sarajevo, gdje su im domaćini bili predsjedateljica Skupštine Ana Babić, zastupnik u SKS Kemal Ademović, sekretar Skupštine Almira Šetkić Kulovac i...

09.06.2017

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.105.659,95 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2017.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.859 korisnika: stalne novčane...

09.06.2017

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, donijela Program mjera za poticaj zapošljavanju boračke populacije u KS za 2017/2018. godinu.

Koncept podrške zapošljavanju ove populacije putem zadrugarstva koji je uspostavljen prošle godine pokazao se dobrim i uspješnim te je i ovogodišnji program zasnovan na istim ili sličnim principima.

Kroz udruživanje u zadruge, članovi imaju lakši pristup...

08.06.2017

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici imenovala je Harisa Gušića za privremenog upravnika KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.

Skupština KS je na svojoj sjednici održanoj 31. maja, nakon što je usvojila Informaciju Ministarstva saobraćaja o sticanju uvjeta za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u ovom preduzeću, zadužila Vladu da imenuje privremenog upravitelja što je danas Vlada i učinila.

Pred novim...

08.06.2017

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo danas je zajedno sa nekadašnjim saborcima, a sada članovima udruženja „Zelene beretke“ i Odreda „Hrasno Brdo“, te rodbinom i prijateljima obilježio godišnjicu pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine rahmetli Muhidina Dine Magode i pokojnog Vinka Šamarlića.

Također je zajedno sa predstavnicima...

08.06.2017

Specijalni savjetnik komesara Johannesa Hahna za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Franz Schausberger razgovarao je danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem o aktivnostima koje je Kanton Sarajevo do sada poduzeo u procesu pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

"Opredijeljeni smo za ulazak u Evropsku uniju i NATO jer za nas ne postoji druga opcija....

08.06.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje nauku i mlade Elvir Kazazović održali su radno-konsultacijski sastanak sa najodgovornijim akterima u oblasti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo na kojem su još jednom saslušani svi stavovi i mišljenja za korekciju Prijedloga zakona o visokom obrazovanju.

Sastanku su prisustvovali: predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić...

08.06.2017

Aukcija obveznica Kantona Sarajevo održana 30. maja 2017. godine je uspješno okončana uz 100% učinak planiranog obima emisije. Prodato je 6.400 obveznica, ukupne nominalne vrijednosti 6.400.000 KM, sa rokom dospijeća tri godine uz polugodišnju isplatu kamate. Obveznice su prodate po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni od 99,9977 uz kamatnu stopu od 2,85% na godišnjem nivou.

Uspješna aukcija obveznica pokazuje porast povjerenja investitora...

07.06.2017

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, danas je u Centru za edukaciju organizirana prezentacija nacrta Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Kantonu Sarajevo.

U uvodnom obraćanju ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović je izrazio zadovoljstvo zbog uspješne pripreme ovog izuzetno značajnog dokumenta....

07.06.2017

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je odluku o izmjeni i dopuni nastavnog plana za osnovnu školu kojima je, između ostalog, povećan broj časova matematike, a smanjen broj časova iz predmeta Moja okolina.

U odluci se navodi da će učenici drugih i trećih razreda osnovne škole od sljedeće školske godine sedmično imati po četiri časa matematike, a po dva časa Moje okoline.

U petom zaredu...