Novosti

06.02.2018

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović održao je danas prvi sastanak sa predstavnicima slovačkog LOT EUFOR-ovog tima u Sarajevu komandirom LOT kuće Martinom Jankovom i članom tima Matejom Drabikom.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji EUFOR-ovog tima sa svim obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo prilikom održavanja predavanja na temu: „Upozoravanje na...

06.02.2018

Policijski službenici u Kantonu Sarajevo imat će veće plate, jer će osnovica za obračun od 01. januara ove godine biti 295 KM.

Tako je utvrđeno Sporazumom o osnovici za obračun plaća policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kojeg su danas potpisali premijer KS Elmedin Konaković i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Mirza Hadžiabdić.

...
05.02.2018

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, član kolegija direktora Instituta za nestale BiH i zastupnik u Skupštini KS Amor Mašović su povodom obilježavanja 24. godišnjice stradanja Sarajlija i granatiranja pijace Markale, posjetili i Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995, koji se nalazi u Staklenom gradu.

Ovo je bila prva posjeta premijera Konakovića ovom muzeju koji je nakon...

05.02.2018

Povodom obilježavanja 05. februara – Dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godina i 24. godišnjice stradanja naših sugrađana na pijaci Markale, danas je u je u sarajevskom Narodnom pozorištu u organizaciji Kantona Sarajevo održana Zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća sa područja Kantona Sarajevo.

Sjednicu je otvorila predsjedateljica Skupštine KS...

05.02.2018

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima razgovarao je s predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine o zaključivanju kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je upoznao predstavnike ove sindikalne...

02.02.2018

Direktor OSCE-a Fermin Cordoba koji je razgovarao sa ministrom pravde i uprave Kantona Sarajevo Marijom Nenadićem posebno se osvrnuo na način rada ovog resornog ministarstva i Vlade KS, te pohvalio kontinuirane aktivnosti koje se vode u borbi protiv korupcije u KS.

Ovom prilikom, posebno je potcrtao kako su napravljeni odlični iskoraci u institucionaliziranju borbe protiv ove pošasti, te istakao da je posebno...

02.02.2018

Ministarstvo za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini pokrenulo je Projekt edukacije nastavnika “Jačanje ljudskih kapaciteta, kroz edukaciju na razumijevanju EU, fondova EU i pristupa bespovratnim sredstavima EU“ u skladu sa potrebama društva i Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je da nastavnici budu osposobljeni da pripremaju i pišu projektne prijedloge i zajedno sa kolegama iz škola apliciraju na evropske fondove.

...
02.02.2018

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31. januara 2018. godine zastupnica Segmedina Srna - Bajramović je pokrenula inicijativu da Skupština u Dnevni red te sjednice uvrsti tačku Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Osnovne škole „Mustafa Busuladžić“.

„Ova inicijativa u Skupštini Kantona Sarajevo nije usvojena, a u trenutku glasanja sam bila suzdržana ne zato što sam protiv iste, već isključivo iz...

02.02.2018

S obzirom na to da je putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka zabilježen nagli pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku - PM10, te da je, od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana prognozirana nestabilna vremenska situacija sa padavinama i vjetrom promjenjivog smjera u sarajevskoj kotlini, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić je, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba, a na osnovu...

02.02.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanom nastavku 111. redovne sjednice razmatrala i primila  na znanje Informaciju o zahtjevu KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti za povremeni angažman radnika za realizaciju Projekta detekcije, curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo.

S obzirom da se posljednjih dana u medijima pojavila informacija o upošljavanju 94 nova radniku u ovo javno preduzeće, članovi...

02.02.2018

S ciljem pregleda, praćenja i ocjena efekata provođenih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevu koji je izradilo Ministarstvo za pravdu i upravu KS-a održan je sastanak resornih ministara u zgradi Vlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima Općinskog suda, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i javnih komunalnih preduzeća.

Četrdeset institucija učestvovalo je u...

02.02.2018

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo potpisali su danas Sporazum o uspostavi centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju.

Ministar Kazazović izrazio je zadovoljstvo što se...

02.02.2018

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović potpisali su danas četiri predugovora za kupovinu stanova sa suprugom šehida Nazifom Mulaosmanović i tri ratna vojna invalida Jasminom Kepešem, Ikmetom Mehanićem i Irfanom Šehićem.

Stanovi se nalaze na lokalitetu...

31.01.2018

Zastupnici Skupština Kantona Sarajevo usvojili su na današnjem 37. redovnom zasjedanju odluke o razrješenju i imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine Kantona Sarajevo. U ovaj odbor imenovani su Admir Katica, kao predsjednik, te Samir Čorbo, Mirela Alihodžić, Miroslav Kružik, Sanela Brković, Jusuf Zornić i Branimir Orašanin...

31.01.2018

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila danas Nacrt zakona o udžbenicima koji bi, između ostalog, omogućio praksu jedan udžbenik-jedan predmet.

Kako je rekao ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, ovo će omogućiti bolju kontrolu i veći kvalitet sadržaja u udžbenicima, a nastavnici će učestvovati u odluci o tome koji udžbenik je najbolji za korištenje.

Zakonom je predviđeno da u ponudi...

31.01.2018

Ekonomsko-socijalno vijeće Kantona Sarajevo održalo je svoju 66. sjednicu na kojoj je razmatralo Nacrt zakona o udžbenicima u KS, Nacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, Izjašnjenje Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS na inicijativu Udruženja poslodavaca KS za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima te informaciju resornog ministarstva rada o kolektivnim...

31.01.2018

Aktivnosti iz oblasti prevencije kriminaliteta u sklopu Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ sa učenicima šestih razreda u Kantonu Sarajevo realizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova KS i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Na sastanaku, koji je održan jučer, prezentovana je...

31.01.2018

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava sve nastavnike, roditelje i učenike s područja Kantona Sarajevo da imaju besplatan pristup platformi Osnovna.ba u periodu od 20. januara do 20. februara 2018. godine.

Ova platfoma nudi edukacijske sadržaje iz svih nastavnih predmeta od petog do devetog razreda, a omogućava osnovcima da njenim korištenjem na jednostavan i zabavan način savladaju neophodno gradivo.

...
31.01.2018

Položaj žrtava nasilja na osnovu spola, mogućnosti i izazovi koje pruža sistem prevencije i zaštite od nasilja na nivou Kantona Sarajevo bio je povod sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amele Dautbegović sa predstavnicima organizacije "Ljekari svijeta" (Medicus Mundi Mediterania) Franceskom Alaverezom i Ivanom Zahinosom, te izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije ...

31.01.2018

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i pravobranilac KS Kemal Karić održali su sastanak na kojem su razgovarali o Zakonu o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, kao i o kadrovskoj popunjenosti Pravobranilaštva te određenim konkretnim pitanjima iz nadležnosti Ministarstva i Pravobranilaštva.

Ministar Nenadić upoznao je pravobranioca Karića o realiziranim...