Novosti

21.01.2020

Uspostavljanje digitalne informacione platforme za pametno Sarajevo omogućit će brže i učinkovitije djelovanje institucija Kantona, smanjiti operativne troškove i pružati tačne podatke o stanju u KS i optimizirati funkcioniranje servisa i usluga.

Nakon provedenog internacionalnog tendera odabran je najbolji ponuđač, kompanija GDi koja ima zapažene rezultate u ovoj oblasti širom svijeta i regiona. Njihov zadatak je da kroz dvije faze izrade...

20.01.2020

Danas je od ranih jutarnjih sati došlo do značajnijeg pada koncentracije zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Tako su jutros do 06:00 sati izmjerene slijedeće prosječne dnevne vrijednosti: Vijećnica 78,5, Otoka 45,5, Ilidža 34,1 te Ilijaš 208,2 µg/m3.

Međutim, prema vremenskoj prognozi Federalnog...

19.01.2020

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku tokom dana su zabilježila variranja koncentracija PM10 čestica u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS. Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti, a primjećeno je variranje i koncentracija sumpordioksida na Ilidži i u Ilijašu.

S obzirom da je na snazi epizoda ...

19.01.2020

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija posjetio je Sigurnu kuću u Sarajevu-sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Sa Jasminom Mujezinović, izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije-organizacije koja upravlja Sigurnom kućom, te menadžericom Muberom Hodžić-Lemeš, ministar je razgovarao o planovima zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje ove kuće.

...

17.01.2020

Četristo i pedeset devet mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM. Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja, za mlade koji su ispunili sve uvjete, Vlada je osigurala 4,6 miliona KM za te svrhe u ovoj godini.

U skladu s procedurama, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo...

17.01.2020

Danas je održana vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo posvećena problematici zraka. Zajedno sa predstavnicima kantonalnih institucija i stručnih tijela za ovu problematiku članovi Vlade su razmatrali te usvojili Izvještaj o mjerama poduzetim po osnovu Odluke o proglašenju epizode "Uzbuna" .

...
17.01.2020

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici, na prijedlog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, donijela Odluku o ukidanju epizode „Uzbuna“, jer je došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Podsjećamo da je Vlada KS na telefonskoj vanrednoj sjednici održanoj u...

17.01.2020

Kantonalno javno komunalno preduzeće Gradski saobraćaj "GRAS" bogatije je za još sedam novonabavljenih trolejbusa. Nekoliko novonabavljenih vozila već je pušteno u saobraćaj, a kako je rekao ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, a koji je obišao trolejbuski depo, ovim je ostvareno obećanje dato na početku prošle godine.

"Ovim smo u zadnjih godinu dana nabavili 14 novih vozila koji će unaprijediti javni gradski prijevoz u Sarajevu....

15.01.2020

Rezultati prve faze projekta "Izrada socijalne mape Kantona Sarajevo" prezentirani su danas, te je ovim povodom istaknuto kako je završen važan i kompleksan posao, koji je će biti osnova za sve daljne aktivnosti vezane za socijalnu mapu, ali i jedan broj drugih povezanih projekata.

Izrada socijalne mape Kantona Sarajevo ide prema zacrtanom planu i rokovima, te bi zahvaljujući uspješno realizovanoj prvoj fazi socijalna karta trebala biti...

15.01.2020

I pored kratkotrajnih poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo danas, rezultati monitoringa ukazuju da je neophodno zadržati epizodu Uzbune, budući da su u ranim jutarnjim i noćnim satima  i dalje prisutne izrazito visoke vrijednosti zagađujućih materija PM10.

Dnevne prosječne vrijednosti ovog polutanta u zraku jučer su iznosile  368,2 µg/m3 u Ilijašu, 306  µg/m3  na Otoci, 168,3 µg/m3 na Vijećnici i 282,6  µg/m3  na Ilidži.

...
15.01.2020

Danijela Kristić izjavila je na hitnoj pres-konferenciji da je Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu dao tumačenje iz kojeg proizilazi da je njeno imenovanje na poziciju predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo ustavno.

Najavila je za sutra dvije sjednice Skupštine Kantona, prvu na kojoj se treba izjašnjavati o odluci o privremenom finansiranju Kantona, a drugu, ranije najavljenu, na kojoj treba potvrditi imenovanje Mirze Čelika (SDA...

15.01.2020

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da danas počinje isplata decembarskih naknada korisnicima socijalnih davanja na području KS-a, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.104.867,39 KM.

...
15.01.2020

U organizaciji Kantona Sarajevo danas je polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem fatihe obilježana 27. godišnjica stradanja Ahmeta Ahmetspahića, Jasmine Kajanija, Asima i Azre Lačević, Senada Lagumdžije, Bajre Pinje, Aferdite Sadikaj i Jasne Šarić, a koji su svoje živote izgubili na mjestu masakra u ulici Isević sokak kod broja 23.

„Na današnji dan ubijeno je njih osmoro, dok su čekali u redu za vodu. Među njima je bilo dvoje djece, dok je...

14.01.2020

Povodom višednevnog visokog zagađenja zraka na području Kantona Sarajevo za petak je zakazana nova vanredna sjednica Vlade KS.

Na sjednici će se analizirati koliko su poštovane interventne mjere, usvojene za pojedine nivoe zagađenosti, te iznaći nova rješenja koja će umanjiti štetu visoke emisije štetnih materija u zrak.

U iščekivanju usvajanja Budžeta KS, premijer poručuje da smo svi korisnici zraka, te je siguran da će u saradnji sa federalnim i lokalnim nivoima vlasti i...

14.01.2020

Iako rade teške i odgovorne poslove, uposlenici u ustanovama socijalne zaštite nemaju uslove i prava kakva imaju uposlenici u zdravstvu, obrazovanju, policiji, itd. Tako su npr. medicinske sestre i tehničari u socijalnim ustanovama u značajno lošijoj poziciji od njihovih kolegica i kolega na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama. Ista je situacije i sa ostalim uposlenicima ustanova socijalne zaštite koji rade sa osuđenicima, ovisnicima o psiho-aktivnim supstancama,...

13.01.2020

Rezultati monitoringa zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo zahtijevaju zadržavanje epizode "Uzbuna", koju je Vlada Kantona proglasila 11.01.2020.godine. Naime, pokazatelji mjerenja na stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš i jučer ukazuju na prekoračenja prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode "Uzbuna" prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i to: Otoka 333,4, Ilidža 349,...

13.01.2020

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač i vršilac dužnosti direktora KJKP „Gras“ Jakub Kubur obišli su danas radove na rušenju objekata u krugu bivšeg minibuskog depoa „Gras“-a koji se nalazi na trasi Prve transverzale.

U toku je rušenje objekata koji se prostiru na površini od 8.500 kvadratnih metara.

Ministar Šteta navodi da bi radovi trebali biti završeni u...

12.01.2020

Koncentracije čestica prašine PM10  u zraku i danas  su izrazito visoke, zbog čega je u svim zonama Kantona Sarajevo i dalje na snazi epizoda ¨Uzbune¨.

Prosječne izmjerene vrijednosti PM10  danas na automatskoj stanici Ilijaš iznosile su 644 µg/m3,na Ilidži 492µg/m3, na Otoci 447 µg/m3...

11.01.2020

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku kojom se proglašava epizoda "Uzbune".

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo jučer su zabilježili prekoračenje praga uzbune PM10 čestične tvari u zraku (300 µg/m3) na automatskim stanicama Otoka (316 µg/m3) i Ilijaš (332 µg/m3).

Također, visoke koncentracije PM10 čestica su zabilježene i danas. Na automatskoj stanici Vijećnica prosječne dnevne vrijednosti za ovaj...

10.01.2020

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom da će sutra 11.01.2020. godine moći podići decembarske naknade  u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo izdvojilo je sredstva u iznosu od 1.992.570,74 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.192 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci...