Novosti

10.12.2018

Polaganjem cvijeća na spomen-obilježju i mezarju u Boljakovom Potoku, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i brojni građani i saborci obilježili su u subotu 26. godišnjicu bitke za oslobađanje kote Vis na brdu Žuč i godišnjicu pogibije Smaila Smaje Šikala, dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Medalja za hrabrost", te pomoćnika komandanta za bezbjednost Feriza Tumbula i komandira četa...

07.12.2018

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo danas je dogovorio da se naredna redovna sjednica Skupštine KS održi 19. decembra 2018. godine na kojoj će se zastupnici izjašnjavati o Nacrtu budžeta KS za 2019. godinu kao i o Zakonu o izvršenju budžeta.

Kolegij je zadužio Vladu KS da do ponedjeljka 10. decembra prema Skupštini uputi izmjene i dopune Zakona o izvršenju Budžeta KS za 2018. godinu kako bi se mogli ispoštovati kolektivni ugovori budžetskih...

07.12.2018

Brojne informacije i tekstovi objavljeni u medijima posljednjih dana, kao i istupi u javnosti nekih pojedinaca o aktuelnom problemu zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo dotakli su se rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u ovoj oblasti kao i postojeće i nedostajuće regulative koja je uređuje.

Kako bi javnost bila bolje upućena o ovoj temi, sa jasnom terminologijom i preciznim pojmovima koji se koriste u uređenju oblasti...

07.12.2018

Utvrđivanje Metodologije za izradu socijalne karte Kantona Sarajevo je prvi korak prema stvaranju pretpostavki za realizaciju Projekta „Socijalna karta“ u Kantonu Sarajevo kao jedne od najvažnijih aktivnosti u započetim procesima reforme postojećeg sistema socijalne zaštite.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Tima za izradu Metodologije za izradu socijalne karte KS i putem nadležnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice KS ovim...

07.12.2018

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović održala je danas sastanak s predstavnicima CRS-a s kojima je dogovorila da se radionica na kojoj će biti iznijeti prijedlozi za izradu prednacrta Zakona o socijalnom stanovanju KS održi u decembru.

“Formirala sam Radnu grupu za izradu pomenutog zakona u kojoj će pored predstavnika Ministarstva i CRS-a, učestvovati i predstavnici...

07.12.2018

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja u KS-u da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade za mjesec novembar u odabranim bankama.

Iz Budžeta KS uplaćeno je 1.061.976,21 KM na ime ovih naknada za 4.550 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu...

06.12.2018

S obzirom da su uočeni trendovi pada koncentracije zagađujućih materija čvrstih čestica PM10 u zraku koji su nastupili uslijed iznenadne promjene vremenskih prilika, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić, u funkciji predsjednika Operativnog štaba donio je Odluku o ukidanju Druge epizode „Upozorenje“, dok i dalje na snazi ostaje Prva epizoda ''Pripravnost'' sa određenim mjerama u Kantonu Sarajevu.

...

06.12.2018

Dio projekta izrade  operativnog i strateškog plana restruktuiranja komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, koji se odnosi na KJKP “Gras”, bio je povod današnjeg sastanka članova Vlade Kantona Sarajevo, predstavnika tog preduzeća, Ambasade Velike Britanije u BiH i konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers.

Projekt je započet prije šest mjeseci uz podršku Britanske ambasade s ciljem davanja jasnih smjernica za unapređenje strateške i operativne...

06.12.2018

Provođenje neophodnih reformi u oblasti zdravstva, obrazovanja, ekonomije uz poseban akcent na depolitizaciji javnog sektora, transparentnost procesa zapošljavanja, kao i prestanak zloupotrebe etničkog predznaka bile su samo neke od teme o kojima je predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković razgovarao sa šeficom odjela za Bosnu i Hercegovinu Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva Rebeccom Shah i njenim...

05.12.2018

Kvalitet i problem zagođenosti zraka u Kantonu Sarajevo bila je tema Druge hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Zaključcima Skupštine prethodila je široka diskusija o ovoj temi koja se otvorena nakon uvodne prezentacije o kvalitetu zraka u KS, a koja je predstavila stručne podatke o praćenju i mjerenjima kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevu, najvećim uzrocima zagađenja, te mogućim mjerama za poboljšanje njegovog kvaliteta. Istovremeno, takođe...

05.12.2018

Povodom obilježavanja 26. godišnjice formiranja Prve slavne - 111. viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo odao je danas počast i položio cvijeće u haremu Alipašine džamije gdje je ukopan prvi komandant ove brigade heroj oslobodilačkog rata Enver Šehović.

Na današnji dan 1992. godine vodile su se teške borbe za oslobođenje sjeverozapadne...

05.12.2018

Okrugli sto na kojem je predstavljen dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u skladu sa Istanbulskom konvencijom“ održan je jučer. Kako je navedeno, potrebno je identifikovati akcije djelovanja ove mreže, te unaprijediti zakonodavne okvire koji će osigurati efikasnu i funkcionalnu zaštitu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama pomenute konvencije.

...
04.12.2018

Zbog povećanih koncentracija čestičnih tvari u zraku PM10, u Kantonu Sarajevo proglašena je druga epizoda – "Upozorenje". Odluku o proglašenju ove epizode uz primjenu mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, donio je Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na večerašnjoj sjednici.

...
04.12.2018

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je danas ugovore o dodjeli stipendija sa devet talentovanih učenika prvih razreda srednjih škola Kantona Sarajevo i njihovim roditeljima.

...
03.12.2018

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo biće održana 5. decembra 2018. godine.

Zaključak je ovo danas održanog Kolegija Skupštine KS, a koji je sazvan upravo radi dobivanja više informacija o stanju zraka, mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u okolnostima njegove prekomjerne zagađenost te dogovoru za održavanje sjednice Skupštine po ovoj temi.

Ministarstvo...

03.12.2018

Svečanost povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održana je danas u Sarajevu. Kako je poručeno, ovom prilikom, vrlo je važno osigurati uključenost i ravnopravnost ovih osoba u Bosni i Hercegovini. Također je istaknuto da se kroz konstruktivan dijalog mogu pronaći efikasna rješenja za jednostavniju i bržu nabavku ortopedskih pomagala.

Plakete za podršku i nastojanje da se učini sve kako bi se unaprijedio kvalitet života kako osoba sa...

03.12.2018

Iz Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka Kantona Sarajevo saopštavaju da se bilježe prekoračenja tolerantnih vrijednosti koncentracije čestica u zraku PM10 na svim automatskim stanicama za mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo.

...

03.12.2018

Diplomatski zimski bazar otvoren je u subotu u dvorani "Mirza Delibašić" KSC Skenderija gdje je više od 40 ambasada i međunarodnih organizacija posjetiocima ponudilo primamljiva i egzotična jela i pića, razne proizvode, rukotvorine. Prihod od prodaje je namijenjen za pomoć djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine.

Na bazaru je oko 70 izlagača, koji su pripremili za svakog ponešto. Tu je, pored delikatesa, hrane, igraonica za djecu, muzika, ples,...

30.11.2018

U Domu mladih Centra Skenderija danas je otvoren Sajam zapošljavanja na kojem učestvuju predstavnici srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo koje na štandovima prezentiraju obrazovne profile koje školuju, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.

Sajam je organizovala...

30.11.2018

Ideja o Sarajevu kao gradu stranih studenata i centru regije, kapacitiranje univerziteta i fakulteta, kao i double degree diplome, prelazak na trezorsko poslovanje samo su neke od tema o kojima su predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i dopredsjedavajući Danijela Kristić i Vibor Handžić danas razgovarali s rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifetom Škrijeljom i njegovim saradnicima....