Novosti

23.01.2020

Preduzeće Park polako, ali sigurno obnavlja staru i dotrajalu opremu za rad i priprema se da nove sezonske proljetne radove na održavanju zelenila otpočne s novom mehanizacijom i alatima. Danas je u krugu ovog preduzeća izvršeno preuzimanje sedam novonabavljenih samohodnih kosilica sa samoutovarom i istovarom koje će biti raspoređene po radnim jedinicama preduzećaPark zaduženim za održavanje zelenih površina sedam općina u KS.

Po prvi put je ova vrsta opreme stigla je u ovo sarajevsko...

23.01.2020

Nakon prvobitne investicije od milion KM za uklanjanje arhitektonskih barijera za nepokretne osobe, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila i dodatnih oko dva miliona KM za ovaj projekt. Na ovaj način ukupna vrijednost investicije prelazi tri miliona KM, uključujući doprinos UNDP-a i Službe za zapošljavanje. Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija ističe da je u pitanju ubjedljivo najveći projekt ove vrste do sada.

...
23.01.2020

Na nastavku svoje 19. sjednice, Skupština KS je, obzirom da još uvijek nije usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu, donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine. 

Skupština je dala svoju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine, kao i na Odluku o privremenom...

23.01.2020

Skupština Kantona Sarajevo je danas na nastavku svoje 18. sjednice utvrdila da se 29. 01. 2020. godine održi sjednica sa jednom tačkm dnevnog reda, a to je Prijedlog glasanja o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo.

Na ovoj sjednici usvojena je i odluka Odluka o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, čime je zastupnik Mirza Čelik postao član rukovodstva Skupštine...

22.01.2020

Izrada glavnog projekta za dionicu Prve transverzale od tunela Kobilja Glava do Jošaničke petlje najavljena je danas na sastanku Operativnog tima za izgradnju ove izuzetno značajne saobraćajnice za Kanton Sarajevo.

„Sve predradnje koje se tiču donošenja prostorno-planske dokumentacije su realizirane, jer je za ovu dionicu Općina Vogošća već donijela četiri prostorna plana“, istakao je direktor Zavoda za izgradnju Mirza Hulusić, a potvrdio načelnik...

22.01.2020

Ministar saobraćaja Adnan Šteta ugostio je danas predstavnike Evropske investicione banke sa kojima je razgovarao o implementaciji projekata Javnog transporta Sarajevo u Bosni i Hercegovini.

U sklopu Programa javnih investicija za područje transporta u Kantonu Sarajevo, Vlada KS usvojila je projekte Ministarstva saobraćaja u ukupnoj vrijednosti 130 miliona eura. Kako je istakao ministar Šteta, projekti koji se tiču javnog prijevoza su u visokoj...

22.01.2020

Navršilo se 26 godina od kada su granate ispaljene sa položaja vojske RS-a iz Nedžarića ubile na sankanju na Alipašinom polju šestoro djece i isto toliko i ranile. Tog dana zauvijek su nas napustile sestre od 12 i pet godina, Indira i Jasmina Brković, Mirza Dedović star osam godina, Danijel Jurenić, 11 godina, Nermin Rizvanović, 13 godina i Admir Subašić od osam godina.

U spomen na ubijene, na spomen ploču na mjestu zločina vijence i cvijeće danas...

22.01.2020

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić primila je danas direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku sa kojim je razgovarala o mogućnosti da se određena pomagala sa slijepe uvrste u novu Uredbu o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na funkcionalna medicinska sredstva.

Novom Uredbom trebala bi se proširiti lista tiflotehničkih medicinskih sredstava, kao što su Brajeva pisaća mašina, reproduktor i...

21.01.2020

S obzirom da je danas zrak u Kantonu Sarajevo čist, Vlada KS je na vanrednoj sjednici donijela odluku o ukidanju epizode „Upozorenje“ povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo, u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Ovakvu odluku Vlada je donijela na osnovu činjenica da se od jučer bilježi kontinuiran pad koncentracija PM10 čestičnih tvari u zraku. Tako...

21.01.2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je formiralo radnu grupu koju su činili sekretari osnovnih škola, predstavnici Misije OSCE u BiH i ovog resornog ministarstva, s ciljem izrade Pravilnika o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama.

Pravilnik je donesen i usaglašen sa Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i...

21.01.2020

Uspostavljanje digitalne informacione platforme za pametno Sarajevo omogućit će brže i učinkovitije djelovanje institucija Kantona, smanjiti operativne troškove i pružati tačne podatke o stanju u KS i optimizirati funkcioniranje servisa i usluga.

Nakon provedenog internacionalnog tendera odabran je najbolji ponuđač, kompanija GDi koja ima zapažene rezultate u ovoj oblasti širom svijeta i regiona. Njihov zadatak je da kroz dvije faze izrade...

20.01.2020

Danas je od ranih jutarnjih sati došlo do značajnijeg pada koncentracije zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Tako su jutros do 06:00 sati izmjerene slijedeće prosječne dnevne vrijednosti: Vijećnica 78,5, Otoka 45,5, Ilidža 34,1 te Ilijaš 208,2 µg/m3.

Međutim, prema vremenskoj prognozi Federalnog...

19.01.2020

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku tokom dana su zabilježila variranja koncentracija PM10 čestica u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS. Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti, a primjećeno je variranje i koncentracija sumpordioksida na Ilidži i u Ilijašu.

S obzirom da je na snazi epizoda ...

19.01.2020

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija posjetio je Sigurnu kuću u Sarajevu-sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Sa Jasminom Mujezinović, izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije-organizacije koja upravlja Sigurnom kućom, te menadžericom Muberom Hodžić-Lemeš, ministar je razgovarao o planovima zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje ove kuće.

...

17.01.2020

Četristo i pedeset devet mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM. Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja, za mlade koji su ispunili sve uvjete, Vlada je osigurala 4,6 miliona KM za te svrhe u ovoj godini.

U skladu s procedurama, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo...

17.01.2020

Danas je održana vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo posvećena problematici zraka. Zajedno sa predstavnicima kantonalnih institucija i stručnih tijela za ovu problematiku članovi Vlade su razmatrali te usvojili Izvještaj o mjerama poduzetim po osnovu Odluke o proglašenju epizode "Uzbuna" .

...
17.01.2020

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici, na prijedlog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, donijela Odluku o ukidanju epizode „Uzbuna“, jer je došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Podsjećamo da je Vlada KS na telefonskoj vanrednoj sjednici održanoj u...

17.01.2020

Kantonalno javno komunalno preduzeće Gradski saobraćaj "GRAS" bogatije je za još sedam novonabavljenih trolejbusa. Nekoliko novonabavljenih vozila već je pušteno u saobraćaj, a kako je rekao ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, a koji je obišao trolejbuski depo, ovim je ostvareno obećanje dato na početku prošle godine.

"Ovim smo u zadnjih godinu dana nabavili 14 novih vozila koji će unaprijediti javni gradski prijevoz u Sarajevu....

15.01.2020

Rezultati prve faze projekta "Izrada socijalne mape Kantona Sarajevo" prezentirani su danas, te je ovim povodom istaknuto kako je završen važan i kompleksan posao, koji je će biti osnova za sve daljne aktivnosti vezane za socijalnu mapu, ali i jedan broj drugih povezanih projekata.

Izrada socijalne mape Kantona Sarajevo ide prema zacrtanom planu i rokovima, te bi zahvaljujući uspješno realizovanoj prvoj fazi socijalna karta trebala biti...

15.01.2020

I pored kratkotrajnih poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo danas, rezultati monitoringa ukazuju da je neophodno zadržati epizodu Uzbune, budući da su u ranim jutarnjim i noćnim satima  i dalje prisutne izrazito visoke vrijednosti zagađujućih materija PM10.

Dnevne prosječne vrijednosti ovog polutanta u zraku jučer su iznosile  368,2 µg/m3 u Ilijašu, 306  µg/m3  na Otoci, 168,3 µg/m3 na Vijećnici i 282,6  µg/m3  na Ilidži.

...