Novosti

21.08.2017

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo doneseni su Amandmani na Ustav KS. U amandmanima su, između ostalog, utvrđene vlastite i zajedničke nadležnosti lokalnih jedinica samouprave, Grada i općina. Dodan je i novi član Ustava u kojem stoji da će Skupština KS kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uskladiti s donesenim amandmanima i da će se u tim zakonima urediti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina te...

18.08.2017

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o zaduženju putem četvrte emisije obveznica Kantona Sarajevo. Ovom odlukom odobreno je zaduženje Kantona u iznosu do 13.075.000 KM, radi prikupljanja sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata planiranih Budžetom za ovu godinu.

Ministar finansija Jasmin Halebić precizirao je da će se četvrta emisija obveznica provesti javnom ponudom putem aukcije na berzi 26. septembra ove...

17.08.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 92. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za prošlu godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja, kao i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za ovu godinu. Pomenuti izvještaj i plan za ovu godinu upućeni su u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i izjašnjavanje.

Na području Kantona Sarajevo je 31....

17.08.2017

Teniski turnir ''Open RTC Barcelona 1899 - Sarajevo 2017'', na kojem nastupaju teniserke i teniseri do 16 godina, održat će se od 21. do 26. augusta na teniskim terenima "HEAD Teniske Akademije" - CRS Koševo. Kako je na današnjoj press konferenciji organizovanoj tim povodom istaknuto, učešće na ovogodišnjem turniru prijavilo je više od 170 mladih. To je prvi evropski teniski turnir organizacije ''...

17.08.2017

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo obezbijedilo je sredstva za besplatnu posjetu posthumnoj retrospektivnoj izložbi slika bh. umjetničkog velikana Mersada Berbera, svim zainteresiranim građanima u periodu 25, ...

17.08.2017

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić čestitao je Fudbalskom klubu Sarajevo i Fudbalskom klubu Željezničar potpisivanje Memoranduma o razumijevanju uoči održavanja gradskog derbija u subotu, a kojim su izrazili spremnost na dogovor i želju za rješavanjem nesuglasica iz prethodne sezone.

...
17.08.2017

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata julskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo...

17.08.2017

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić zajedno sa direktorom KJP ZOI'84 Midhatom Hubijarom i predstavnicima izvođača radova obišao je jučer radove na instaliranju vertikalnog transporta i sistema zasnježavanja na Bjelašnici.

...
16.08.2017

Sedam uposlenika i direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo Veliju Nuhanovića posjetio je danas ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić sa svojim saradnicama Irenom Zimom i Azrom Šahinagić.

Ovom prilikom, direktor Nuhanović upoznao je ministra Nenadića i njegove saradnice sa odličnim rezultatima rada ovog zavoda koji...

16.08.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić razgovarao je sa kantonalnim pravobraniteljem Kemalom Karićem o predstojećim izmjenama Zakona o pravobranilaštvu KS, kao i Zakona o plaćama i naknadama u KS, a sve to u kontekstu položaja pravobranitelja i njegove uloge u sistemu zaštite imovine Kantona Sarajevo.

Ministar Nenadić je, kao i više puta dosada, iskazao zadovoljstvo zbog odličnih...

15.08.2017

Na danas otvorenoj vanrednoj sjednici povodom problema sa vodosnabdijevanjem Sarajeva, Vlada Kantona Sarajevo je zatražila od menadžmenta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) da svakodnevno dostavlja izvještaj o stanju snabdjevenosti vodom, o količinama vode na izvorištu Bačevo, o broju prijavljenih i otklonjenih kvarova, kao i o otkrivanju i smanjenju broja nelegalnih potrošača, odnosno njihovom isključivanju iz mreže, sa odvojenim podacima o broju pravnih i fizičkih lica...

15.08.2017

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata na području Kantona Sarajevo danas u poslijepodnevnim satima moći će podići svoje julske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Za ove namjene iz Budžeta...

14.08.2017

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručio je danas ključeve stanova za još šest pripadnika boračke populacije koji su to pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova u vlasništvo za ovu godinu.

U nove stanove u vogošćanskom naselju Rosulje uselili su Ramiza Bakal, Mirsada Malagić, Hiba Cicvara i Nevzeta Begić iz kategorije roditelja šehida i...

14.08.2017

Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo po osnovu III emisije obveznica, a koji je na 91. redovnoj sjednici podnio ministar finansija Jasmin Halebić.

Budžetom Kantona i Zakonom o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu planirano je zaduženje na domaćem tržištu do 40,48 mil KM.

Emisija obveznica kao način zaduživanja, prikupljanja potrebnih finansijskih sredstava, odabran...

11.08.2017

Vlada Kantona Sarajevo od ponedjeljka će biti u stalnom zasjedanju povodom problematike vodosnabdijevanja i dešavanja u KJKP “Vodovod i kanalizacija”. To je najavio premijer KS Elmedin Konaković prilikom današnjeg obilaska glavnog izvorišta Bačevo zajedno sa kantonalnim ministrima Čedomirom Lukićem, Mujom Fišom i Jasminom Halebićem, te novoimenovanim v.d....

11.08.2017

Kantona Sarajevo u posljednje vrijeme poduzima sve kako bi postao lider u prevenciji maloljetničkog prijestupništva. Ovakav cilj, ali i konstatacija mogla se izvuči nakon što je Vlada KS na svojoj 91. sjednici prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019., kada je u pitanju prepoznavanje i zaštita...

10.08.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanom nastavku 91. redovne sjednice prihvatila Informaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS o dosada poduzetim aktivnostima na rješavanju pitanja korištenja objekta Saveza izviđača FBiH od strane Osnovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“.

Data je saglasnost resornom ministru da potpiše Ugovor o zakupu poslovnih prostorija objekta „Doma izviđača“, u ulici Mehmed-paše Sokolovića broj 2, radi...

10.08.2017

Obezbjeđenje sredstava za radove na dionici Prve transverzale, od Bara do Hotonja, bila je tema današnjeg sastanka premijera KS Elmedina Konakovića, ministara finansija i saobraćaja ...

10.08.2017

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.098.988,34 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec juli 2017.godine.

Pomenuta sredstva su...

09.08.2017

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i ove će godine sufinansirati poslovne projekte pripadnika boračke populacije, kako pojedinaca tako i boračkih zadruga. Tim povodom, resorni ministar Muharem Fišo posjetio je danas poljoprivrednu zadrugu Eko-Behar iz Sarajeva koja će kroz ovaj projekt uposliti dvojicu demobilisanih boraca.

...