Novosti

10.03.2017

Akcioni plan mjera i aktivnosti na unapređenju naplate komunalnih usluga bio je povod današnjeg sastanka kojeg je organizovalo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo. Pored resornog ministra Marija Nenadića, sastanku su prisustvovali ministar komualne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić, predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović, te predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i javnih komunalnih preduzeća.

Kako je već...

10.03.2017

Predstavnici Udruženja tehničke kulture Novi Grad – Sarajevo Salko Križevac i Sadat Kovačević uručili su danas ministru privrede KS Muharemu Šabiću zahvalnice zbog podrške i doprinosa koje su ministar i Ministarstvo privrede dali prilikom organizacije i održavanja naučno-stručne konferencije pod nazivom „Značaj tehničke kulture za obrazovanje mladih“.

Ovom prilikom, podsjetili su da je...

10.03.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 75. sjednici usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Sarajevo za 2016. godinu te ga proslijedila prema Skupštini Kantona koja će se o njemu izjašnjavati na sjednici zakazanoj za 22. mart 2017. godine.

Kako je propisano Zakonom o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, na kraju svake budžetske godine glavni tužilac izrađuje statistički pregled svojih aktivnosti koje se odnose na neriješene i okončane predmete, broj...

09.03.2017

Analiza izrade radnih verzija prijedloga reformskih zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo tema je o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje nauku i mlade KS Elvir Kazazović sa predsjednicom i potpredsjednikom Upravnog odbora Vijeća roditelja KS Jasminkom Kalmar i Hamdija Šetić.

„...

09.03.2017

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava  korisnike socijalnih davanja  da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.109.525  KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec februar 2017.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 6.316 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i...

09.03.2017

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu otvoren je prvi BIT Alliance Lab, odnosno učionica koja predstavlja uspješan način saradnje softver kompanija i obrazovnih ustanova u BIH.

Svečanom otvorenju Bit Alliance Lab prisustvovao je ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS  Elvir Kazazović sa svojim saradnicima, istakavši pri tom opredijeljenje resornog ministarstva u pružanju podrške u razvoju IT sektora u Kantonu Sarajevo.

...
09.03.2017

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktorica Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" Ines Kavalec uručili su jučer certifikate za učešće u stručnom usavršavanju asistenata u nastavi studentima završnih godina nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

...
08.03.2017

Pred članovima Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici  bili su Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju, odnosno radne verzije prijedloga ovih zakona koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pripremilo, nakon okončanih javnih rasprava, i o kojima će se uskoro izjašnjavati Vlada i Skupština Kantona Sarajevo.

Resorno ministarstvo je članovima Vijeća predočilo prijedloge...

08.03.2017

Povodom obilježavanja 19. godišnjice smrti omiljenog sarajevskog ratnog komandanta Mustafe Hajrulahovića Talijana, danas je ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo položio cvijeće i proučio fatihu na njegovom mezaru i s poštovanjem se prisjetio legendarnog branioca Sarajeva.

Kako je u javnosti već više puta objavljeno, general Hajrulahović je nekoliko dana prije...

08.03.2017

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo danas je uručio cvijeće i hedije ženama ratnim vojnim invalidima povodom Međunarodnog praznika žena Osmog marta.

“Želim vam se najprije zahvaliti jer ste u najtežim trenucima za našu državu Bosnu i Hercegovinu odlučile da se aktivno uključite u njenu odbranu. Vi ste i nakon agresije dale svoj doprinos u izgradnji i očuvanju mira”, istakao je ministar Fišo...

07.03.2017

Udruženje sport i zdravlje Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja realizaciju projekta "Borba protiv pretilosti djece u osnovnim školama KS". Stručni tim, predvođen profesorom na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta i članom ovog udruženja Erolom Kovačevićem, uz pomoć savremenog...

07.03.2017

Pismene pohvale pojedincima i kolektivima koji su dali značajan doprinos u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo u protekloj godini dodijeljena su danas na svečanoj sjednici Štaba civilne zaštite KS, organiziranoj povodom Svjetskog dana civilne zaštite. Pojedinačne pismene pohvale civilne zaštite dobili su pripadnik Gorske službe spašavanja stanice Sarajevo Armin Škandrić, vođa...

07.03.2017

Novim Zakonom o muzejskoj djelatnosti, koje je pripremilo Ministarstvo kulture i sporta, Vlada KS utvrdila i kao prijedlog uputila prema Skupštini Kantona na usvajanje, uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala od značaja za Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona kao i nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

...
07.03.2017

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Hadžići jučer je obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti BiH i 6. mart – Dan općine Hadžići. Na ovoj svečanosti su dodijeljena općinska i sportska priznanja za 2016. godinu, uz prigodan kulturno umjetnički program.

Kolektivna „Šestomartovska plaketa“ dodijeljena je KUD „Bjelašnica“ Pazarić, a pojedinačne Munibu Bečiroviću i Refiku Reizbegoviću. Kolektivna „Zahvalnica...

07.03.2017

U svrhu boljeg i preciznijeg uređenja ostvarivanja prava socijalne zaštite Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je predložilo, a Vlada Kantona Sarajevo usvojila novu Uredbu o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo.

U Uredbi uz definiciju toplog obroka propisano je kada se korisnicima dijeli suhi obrok, utvrđeni su korisnici toplog obroka, propisano je ko se smatra članom porodičnog...

06.03.2017

Izgradnja kružnog toka na dionici južne longitudinale u naselju Hrasno izazvala je negodovanje i proteste građana naselja Hrasno Brdo zbog, kako ističu, projektnog rješenja koje im onemogućava direktno uključivanje u pomenuti kružni tok.

Radna grupa koju je formirao ministar saobraćaja KS Mujo Fišo u svrhu rješavanja spomenutog problema danas je održala svoj drugi sastanak na kojem su, uz resornog ministra, predstavnici Direkcije...

06.03.2017

Projekt pod nazivom "Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH" tema je o kojoj su danas razgovarali ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i predstavnici Švicarskog Caritasa u BiH Elma Ćurulija i Zlatan Salihbegović, te Elvira Ramčilović projekt kooridinatorica Centra za obrazovne inicijative Step by Step.

"Ovaj projekt se realizuje od 2010. godine u Kantonu Sarajevo, s ciljem smanjivanja...

06.03.2017

Iz Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo upozoravaju na povećanu opasnost od izbijanja šumskih požara dolaskom proljeća i lijepog vremena, kada se očekuje povećan broj izletnika na planinama i izletištima, te kada se izvode radovi na uređenju zemljišta i pali korovski otpad.

Apeluju na izletnike kao i vlasnike...

03.03.2017

Poduzimanje potrebnih pripremnih aktivnosti s ciljem implementacije projekta energetske efikasnosti u objektima visokoškolskih ustanova - članica Univerziteta u Sarajevu tema je o kojoj su danas razgovarali ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, te predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i svih fakulteta i akademija i naučno-istraživačkih...

03.03.2017

Usvojena "Studija razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo" bila je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa rektorom Rifatom Škrijeljom i predstavnicima tehničkih fakulteta koji su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

S obzirom da informacione tehnologije imaju značajnu ulogu u privrednom razvoju Kantona Sarajevo, ministar Kazazović je, ovom...