Novosti

07.03.2012

U okviru Manifestacije „Sarajevska zima“, a povodom 40. godišnjice od donošenja Odluke o zaštiti zraka od zagađivanja u Sarajevu, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi (REIC) uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je organizovao od 05. do 09. marta ove godine niz aktivnosti. Prvi dan je pomoćnica ministra za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo Zijada Krvavac otvorila Izložbu „Može zima i bez dima“ u...

07.03.2012

Analiza dosadašnjeg dvomjesečnog angažmana novog rukovodstva Televizije Sarajevo, čiji je osnovni cilj, kako su istakli, da budu javni servis građana KS, bila je povod za održavanje radnog sastanka premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića i ministrice pravde i uprave KS Dijane Tabori sa direktorom ove medijske kuće Konstantinom Jovanovićem, izvršnim direktorom Mirzom Sulejmanovićem i predsjednikom Skupštine preduzeća Farukom Borićem.
Direktor Jovanović je upoznao premijera Musića sa...

06.03.2012

Starješina Saborne crkve Rođenja presvete Bogorodice u Sarajevu jerej Borislav Livopoljac uručio je danas ministru prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abidu Jusiću prvu gramatu priznanja i zahvalnosti za „nesebičnu podršku i materijalni doprinos“ koje je ovo ministarstvo dosada dalo u obnovi Saborne crkve.
„Svoje prijateljske namjere prema crkvi ovo ministarstvo iskazalo je mnogo puta kroz podršku u realizaciji kapitalnih projekata, kao što je projekt iluminacije...

05.03.2012

Za tri sedmice biće održana sjednica Kongresa Vijeća Evrope na kojem će se razmatrati izvještaj o Bosni i Hercegovini i dati preporuke koje se temelje na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, a o čemu je Mary Ann Hennessey, šefica Misije Vijeća Evrope u BiH, upoznala detaljnije premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića. Kako je naglasila Hennessey, preporuke će tretirati i Ustav Kantona Sarajevo odnosno potrebu da se definiše i pojasni uloga glavnog grada te definisanje i razgraničenje...

05.03.2012

U skladu sa dogovorom postignutim na prethodnim sastancima u Sarajevu i Budimpešti, premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić sa ministrima privrede, finansija, prostornog uređenja i zaštite okoliša, obrazovanja, nauke i mladih, te stambene politike primio je danas predstavnike mađarskog konzorcija „EPI“ sa partnerskim firmama, te koordinatorske firme „Alfa Invest“ u svojstvu potencijalnih ulagača u Kanton Sarajevo.
Inače, delegacija ovog konzorcija boravi u dvodnevnoj posjeti Kantonu...

02.03.2012

Već duže vrijeme, Haris Kadić u medijima iznosi neistine i dezinformiše javnost, uposlenike i korisnike usluga „Gras“-a.
Prinuđen sam na ovaj način se kratko oglasiti i demantovati neistinite navode.
1.„Da Kozadra godinama ne želi na vrijeme uplaćivati tranše za 'Gras'."
Direktor je informisao Skupštinu i Vladu Kantona Sarajevo da je snimio stanje u firmi. Ako je to učinio, onda kao ekonomista je morao vidjeti u gotovinskom toku uplate od strane Kantona...

29.02.2012

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Mirjana Malić, dopredsjedavajući Kemal Ademović i Ivan Brigić, poslanici u Skupštini KS, premijer KS Fikret Musić, te ministri u Vladi KS svim Bosancima i Hercegovcima uputili su iskrene čestitke povodom obilježavanja 01. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti su se na referendumu održanom 29. februara i 01. marta 1992. godine odlučili za suverenu, nezavisnu, samostalnu i cjelovitu Bosnu i...

29.02.2012

Kako bi se na adekvatan način, prvenstveno u interesu učenika, nadoknadili propušteni nastavni dani, odnosno do kraja nastavne godine uspješno realizirali sadržaji predviđeni nastavnim planom i programom, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS donosi sljedeće upute:
- Potrebno je da se nastavi sa realiziranjem nastavnih sadržaja uobičajenim tempom, bez tendecije nadoknade propuštenih časova u kratkom vremenskom roku, čime bi se nepotrebno stvorila negativna atmosfera kod učenika i...

28.02.2012

Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon posjetio je danas NVO „Svjetlo“ i tom prilikom zajedno sa članicom ove organizacije Nerminom Durmišević na zidu koji simbolizira gradnju društva jednakih mogućnosti otkrio fotoportret Martina Luthera Kinga kao simbol jednakosti u različitosti.
„Čast mi je što ste odabrali Martina Luthera Kinga da predstavlja vaše ideale. Iako ga ljudi uglavnom povezuju s pitanjima rase ili boje kože, njegova poruka tolerancije, prihvatanja drugih i vjerovanje u...

27.02.2012

Predstavnici „Kali Sara – Romski informativni centar“, udruženja koje zastupa interese Roma na području Bosne i Hercegovine, na današnjem sastanku upoznali su premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića o dinamici implementacije Akcionog plana za rješavanje problema Roma koji je donijelo Vijeće ministara BiH prije tri godine, a koji je usvojen nakon što je naša zemlja 2008. godine potpisala pristupnu deklaraciju i pridružila se zemljama jugoistočne i centralne Evrope okupljenim u „Dekadi...

27.02.2012

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić uručio je danas Odluke o dodjeli novčanih pozajmica za rješavanje stambenih pitanja za još 21 pripadnika boračke populacije. Riječ je o 15 demobilisanih boraca, tri ratna vojna invalida i tri pripadnika porodica šehida-poginulih boraca kojima su pozajmice odobrene u 2011.godini. Za ove namjene iz Budžeta KS-a, putem Ministarstva za boračka pitanja, izdvojeno je 455.000,00 KM.
„Sredstva su beskamatna i korisnici će ih vraćati...

24.02.2012

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o prestanku stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je procijenilo da su se stekli uvjeti za početak odvijanja nastavnog procesa. S tim u vezi donosimo sljedeću uputu:
Od ponedjeljka 27.02.2012. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo počinje odvijanje nastavnog procesa, s tim da će se nastava odvijati skraćeno, a školski čas će trajati 30 minuta, uz...

23.02.2012

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela Odluku o prestanku stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, a koje je bilo proglašeno 4. februara 2012. godine.
Štab Civilne zaštite KS i općinski štabovi civilne zaštite će, kako stoji u Odluci, i nakon donošenja ove Odluke nastaviti svoje aktivnosti na područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom, zadržati na terenu neohodan broj snaga i sredstava civilne zaštite koje će se po potrebi angažovati u akcijama...

23.02.2012

Predsjednica Udruženja “Žena Podrinja” Šuhra Sinanović uručila je danas ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžadu Ajnadžiću zahvalnicu zbog dosadašnje uspješne saradnje. Današnjem prijemu prisustvovale su i članice Udruženja “Majke enklava Srebrenice i Žepe”, predvođene predsjednicom Munirom Subašić.
Ova prilika je iskorištena za razgovor o budućoj saradnji. Predstavnice udruženja su, također, predočile ministru Ajnadžiću sve probleme sa kojima se pripadnici boračke...

21.02.2012

Čelnici Kantona, Grada i devet općina, te predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Civilne zaštite KS i Kantonalne uprave za inpekcijske poslove održali su danas radno-konsultativni sastanak s ciljem utvrđivanja preventivnih mjera zaštite od poplava koje mogu nastati usljed naglog topljenja snijega.
Sastanak je organiziralo Ministarstvo privrede KS nakon naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, izdate 16.februara ove godine, da navedene institucije poduzmu sve zakonom...

21.02.2012

Na osnovu procjene Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obrazovnih ustanova i nadležnih komunalnih ustanova i službi, smatramo da se još uvijek nisu stekli svi adekvatni uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, posebno s aspekta bezbjednog dolaska učenika u školu, te Vas obavještavamo da će nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo biti u prekidu i u narednom periodu, odnosno nastava se neće odvijati u srijedu 22.02., četvrtak 23....

20.02.2012

S obzirom na učestale upite učenika i njihovih roditelja u vezi sa donošenjem odluke o početku nastave u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, nakon što je ministar za obrazovanje nauku i mlade donio odluku da se nastava neće odvijati u ponedjeljak 20. i utorak 21.02.2012. godine, još jednom ističemo da će o svim novim informacijama u vezi sa realiziranjem nastavnog procesa, svi učesnici u odgojno-obrazovnom procesu biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog...

20.02.2012

Povodom Svjetskog dana socijalne pravde koji se obilježava na današnji dan Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa Crvenim križom Kantona Sarajevo i Narodnom kuhinjom Stari Grad, obezbijedilo je pakete sa prehrambenim artiklima za socijalno najugroženije porodice u Kantonu Sarajevo.
Posredstvom Sektora za povratak i repatrijaciju Ministarstva dodijeljeno je 49 paketa raseljenim porodicama i porodicama u stanju socijalne...

20.02.2012

U organizaciji i saradnji Ministarstva privrede KS i Predstavništva KS u Briselu, danas je održana prezentacija o načinima korištenja EU fondova za razvoj oblasti turizma. U uvodnoj riječi ministar privrede Rusmir Sendić je istakao da KS ima sve preduslove da postane prepoznatljiv centar kulturno-historijskog, zimskog, lovnog, banjskog, kongresnog, ruralnog, eko turizma, te turizma za posebna interesovanja, zbog čega je turizam proglašen strateškom privrednom granom u Kantonu Sarajevo, gdje...

17.02.2012

S obzirom da se nisu još uvijek stekli povoljni uslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, prevashodno s aspekta bezbjednosti dolaska učenika do škola, obavještavamo javnost da neće biti nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u prva dva dana naredne sedmice, odnosno 20. i 21. februara tekuće godine.
U JU “Djeca Sarajeva“ naredne sedmice režim rada vrtića se vraća u uobičajeno stanje, u radnom vremenu od 6:30 do 17:00 sati, osim u vrtićima „...