Novosti

08.11.2012

U okviru svoje treće posjete našoj zemlji, članovi Savjetodavnog Komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u BiH Vijeća Evrope predvođeni gđo-om Athanasiom Spiliopoulou Akermark, predsjednicom ovog Komiteta, posjetili su i Kanton Sarajevo. To je bila prilika da se gosti upoznaju sa zakonskim rješenjima i drugim aktivnostima koji su doneseni i realizirani u Kantonu Sarajevo, a tiču se prava i zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti prava na...

06.11.2012

Početak izgradnje dva objekta kolektivnog stanovanja sa po devet stambenih jedinica namijenjenih za trajno stambeno zbrinjavanje raseljenih i porodica u stanju socijalne potrebe, po principu “ključ u ruke”, danas je zvanično obilježen polaganjem “kamena temeljca” u naselju Balvangrad u Hrasnici. Ploču na kojoj, između ostalog, piše “Balvangrad IV faza” položili su ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Zilha Ademaj i načelnik Općine Ilidža Senaid...

02.11.2012

U bh. nezavisnom dnevniku "Oslobođenje", u srijedu 31. 10. 2012. godine, objavljen je tekst novinarke J. Milanović, pod naslovom " Prvi snijeg u istrošenoj odjeći ", sa nadnaslovom "Nakon apela iz Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Kantona", u kojem se prenosi niz proizvoljnih i netačnih informacija predstavnika Sindikata policije Nedžiba Đoze o materijalno-tehničkoj opremljenosti policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo.
Naime, u navedenom...

02.11.2012

Kroz realizaciju Projekta „Inkluzija Roma u osnovno obrazovanje 2010-2012.“ na području Kantona Sarajevo 141 dijete romske nacionalnosti po prvi put je upisano u prvi razred osnovne škole, 28 ih je položilo nedostajuće razrede i tako sustiglo generacije svojih vršnjaka, dok ih više od 300 dolazi na instruktivnu nastavu. Ovo je istaknuto prilikom današnje posjete delegacije predstavnika Parlamenta Švicarske, Caritas-a Švicarske i Švicarske agencije za razvoj i saradnju koje je predvodio...

01.11.2012

Vlada Kantona je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u vezi sa nezakonitim imenovanjem rektora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu te ovu Informaciju sa pratećom dokumentacijom uputila Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo radi utvrđivanja elemenata zloupotrebe položaja i ovlaštenja nezakonito imenovanog rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Muharema Avdispahića. Vlada polazi od stava da je imenovanjem profesora Avdispahića od strane Senata...

01.11.2012

Vlada Kantona Sarajevo je danas, na svojoj 92. sjednici, donijela zaključak kojim je podnijela predsjedavajućoj Skupštine Kantona Sarajevo Amandmane XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo u skladu sa članom 178. Poslovnika Skupštine KS.
Spomenuti amandmani se odnose na usaglašavanje sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina i drugim međunarodno priznatim pravnim dokumentima kojima se štite ljudska prava i...

31.10.2012

O nastavku aktivnosti na obilježavanju parking mjesta za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo, načinima onemogućavanja njihovog korištenja od drugih lica,te o načinima izdavanja odgovarajućih oznaka osobama s invaliditetom za pristup obilježenim parking mjestima razgovarali su danas ministri saobraćaja i unutrašnjih poslova u Vladi Kantona Sarajevo Haris Lulić i Muhamed Budimlić sa predsjednicima katonalnih udruženja ratnih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida-paraplegičara i civilnih...

31.10.2012

Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo i Kantonalni stambeni fond su u septembru mjesecu ove godine potpisali Sporazum o predinvestiranju u izgradnji primarne materijalne infrastrukture u svrhu realizacije izgradnje zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička od broja 62 do 68, a za potrebe izgradnje južne longitudinale. U realizaciji ovog projekta, Ministarstvo učestvuje u izgradnji primarne materijalne infrastrukture tj. primarnih instalacija i vanjskog uređenja uz...

30.10.2012

Besplatna vakcinacija protiv gripe rizičnih skupina osiguranika u Kantonu Sarajevo počet će u četvrtak 01. novembra 2012. godine. Za ovu namjenu Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su osigurali 15.000 doza vakcina.
I ove godine, vakcine su besplatne za penzionere i lica starija od 65 godina, hronične bolesnike, lica sa posebnim potrebama, RVI i civilne žrtve rata, zaposlenike u javnim zdravstvenim ustanovama, u MUP-u Kantona Sarajevo i zaposlenike u...

29.10.2012

Povodom predstojeće zimske sezone danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Kanotna Sarajevo na kojoj je analiziran stepen pripremljenosti kantonalnih javnih komunalnih preduzeća i službi civilne zaštite u Kantonu Sarajevo. Sastanaku su prisustvovali premijer KS Fikret Musić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović u svojstvu komandanta Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, načelnik Štaba Mustafa Kovač, te direktori kantonalnih javnih komunalnih preduzeća....

25.10.2012

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 91. redovnoj sjednici omogućila normaliziranje stanja nabavke prirodnog gasa do kraja 2012. godine, jer je dala preporuku KJKP “Sarajevogas” da kreditnim zaduženjem kod komercijalne banke osigura potrebna novčana sredstva radi izmirenja dijela duga za isporučeni prirodni gas prema “BH Gas”-u d.o.o Sarajevo.
Na prijedlog Ministarstva privrede KS i Komisije za koncesije, Vlada je donijela Odluku o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije...

25.10.2012

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Mirjana Malić, dopredsjedavajući Ivan Brigić i Kemal Ademović, premijer Fikret Musić, poslanici u Skupštini i ministri u Vladi Kantona Sarajevo, svim muslimanima u Bosni i Hercegovini upućuju iskrene čestitke povodom nastupajućih dana Kurban-bajrama uz želje da budu ispunjeni radošću i srećom.

24.10.2012

Pripreme za izradu Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Kantonu Sarajevo za razdoblje 2013. do 2023. godine bile su povod današnjem radnom sastanku ministra privrede Kantona Sarajevo Rusmira Sendića i nosilaca projekta izrade ovog planskog dokumenta iz Ekonomskog instituta sa predstavnicima fokus grupe iz oblasti informacionih tehnologija, odnosno domaćih kompanija koje se bave izradom softvera.
Na sastanku je, između ostalog, razmatrana vizija razvoja oblasti informacionih...

24.10.2012

Rad na Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je Zakon koji je uz konsultaciju građana još uvijek u finalnoj izradi a razvijati će se tokom interne komunikacije sa građanima i predstavnicima etažnih vlasnika. S tim u vezi, obaveze koje proističu iz tog Zakona i podzakonskih akata su usmjerene prema upraviteljima i predstavnicima etažnih vlasnika.Provedba zakona se po mnogim tačkama izvodi neometano uz sugestije građana, mada se može govoriti o manjem problemu...

24.10.2012

Ključeve pet obnovljenih kuća povratnicima u sela Radič, Godimlje, Vratar i u ulicu Jovana Dučića u općini Rogatica, te u selo Stoborani u općini Han Pijesak uručila je jučer ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Zilha Ademaj sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
Kuće su sanirane u okviru realizacije projekta „Povratak u istočnu Bosnu, općine Foča, Rogatica, Višegrad, Kalinovik, Čajniče, Sokolac, Rudo, Han...

23.10.2012

Tradicionalni Bajramski turnir u malom nogometu u danima predstojećeg Bajrama, 28. i 29. oktobra 2012. godine biće po 21. put organiziran u Sarajevu. Organizatori trunira su FK i KMF “Vrbanjuša”, a premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar kulture i sporta u Vladi KS Dubravko Lovrenović primili su danas članove Organizacionog odbor Turnira.
Predsjednik Odbora Izet Jelić naglašava:
“I ove godine ćemo ovom sportskom manifestacijom obogatiti prazničnu atmoseferu u našem...

23.10.2012

Devedesetoro stipendista - djece iz porodica boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo potpisat će danas Ugovor o dodjeli stipendija sa direktoricom Fonda "Ikre" Enisom Rustempašić. Uz koordinaciju i pomoć dokazanog prijatelja iz Turske prof. dr. Mehmeta Emina Birpinara, sredstva za dodjelu ovih stipendija donirala je turska humanitarna organizacija 1il Holding A. S. na čijem čelu se nalazi Engin 1il, a sa kojim je direktorica Rustempašić ranije potpisala ugovor.
U...

19.10.2012

"Građani Kantona Sarajevo će imati vodu u kapacitetu u kojem je imaju u ovom trenutku" istakao je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović na danas održanoj press konferenciji posvećenoj aktuelnoj situaciji snabdijevanja Kantona Sarajevo vodom. On je dodao da svi akteri uključeni u posao snabdijevanja vodom građana Sarajeva daju svoj maksimum kako bi se zadržala isporuka od cca 2.620 l/s.
"Uzrok trenutnu izuzetno niskog nivoa vode u...

19.10.2012

“Projekt 'Velikih opravki' na stambenim objektima i zajedničkim dijelovima zgrada će se realizirati na objektima u ulicama Dobojska 55 gdje će za opravku po planu i programu iz Budžeta Kantona Sarajevo biti izdvojeno 84.466,27 KM sa rokom izvedbe radova od 90 dana. Također, objekt u ulici Franje Kluz br. 10 koji je u 2011. godini bio na prioritetnoj listi, a koji je iz razloga znanih samo prethodnom ministru i skinut sa iste, naknadno je uvršten i sada će za njegovu sanaciju biti...

19.10.2012

U BH Nezavisnom dnevniku "Oslobođenje " u subotu, 13. 10. 2012. godine, objavljen je tekst novinarke J. Milanović, pod naslovom " Lažirani podaci i u Službenim novinama ", sa nadnaslovom "Niz nezakonitosti u radu Vlade Kantona Sarajevo", koji sadrži niz proizvoljnih, nerazumljivih i netačnih konstatacija o radu Vlade Kantona Sarajevo. Između ostalog, u spomenutom tekstu se navodi da se poslednjih dana javila informacija ( izvor nepoznat! ) o tome kako je...