Vlada Kantona Sarajevo

Novosti

21.01.2015

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo u kojem se predlaže promjena naziva i  utvrđuje  nadležnost Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša koje se proširuje sa dosadašnjim Ministarstvom stambene politike. Iz trenutnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša predloženim promjenama bi se izdvojila oblast komunalne...

21.01.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava   korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

 

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo danas sredstva u iznosu od 1.027.492,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec decembar 2014.godine.

 

Pomenuta sredstva su izdvojena za...

20.01.2015

Predsjednik i generalni sekretar Taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo Haris Husić i Belmin Berberović uručili su danas zahvalnicu ministru za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muameru Bandiću u znak zahvalnosti za aktivan doprinos i saradnju u razvoju teakwondo sporta na području Bosne i Hercegovine

 

“Zadovoljstvo mi je bilo sarađivati sa vašim klubom a posebno na projektu okupljanja djece Kantona Sarajevo i promovisanju sportskih vrijednosti...

20.01.2015

Ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata - programa iz oblasti zaštite okoliša potpisao je danas ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović sa predstavnicima 28 korisnika koji su, prema rezultatima ranije provedenog Javnog poziva, ostvarili pravo na korištenje ovih sredstava.

„U pitanju su bespovratna sredstva u ukupnoj vrijednosti od 1.193.495,29 KM koja su iz Federalnog fonda za...

19.01.2015

 

Predsjednica i član Samostalnog sindikata KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža Halima Zahiragić i Šerif Kurtović uručili su danas zahvalnicu ministru privrede Kantona Sarajevo Emiru Hrenovici za, kako piše u zahvalnici, doprinos koji je dao u očuvanju ovog preduzeća, kao i zaštiti imovine PD „Butmir“ i njegovom jačanju.

„Ovu zahvalnicu uručujemo u ime 80 uposlenika PD 'Butmir' jer ste u protekle dvije godine bili na našoj strani boreći se za istinu i protiv...

19.01.2015

U cilju normalizacije stanja i preduzimanja koordiniranih aktivnosti na ublažavanju posljedica od poplava na području Kantona Sarajevo, danas je održana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj je analizirano stanje na područjima koja su ugrožena od poplava. Zaključeno je da će Štab kontinuirano pratiti stanje na području Kantona i u saradnji i koordinaciji sa općinskim štabovima civilne zaštite Ilidža i Novi Grad preduzimati neophodne mjere na pružanju pomoći...

19.01.2015

S obzirom na to da je, putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježen pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku – PM10, te da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Kantonu Sarajevo u narednih pet dana prognozirana nestabilna vremenska situacija sa vjetrom i padavinama u sarajevskoj kotlini koja je još jučer uslovila značajan pad vrijednosti navedenog polutanta ispod graničnih vrijednosti, Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo je, na osnovu prijedloga...

19.01.2015

U povodu današnjeg početka štrajka upozorenja uposlenih u organima državne uprave Kantona Sarajevo, Općinskog i Kantonalnog suda Sarajevo, Civilne zaštite, Zavoda za izgradnju i Zavoda  za planiranje KS te uposlenih na Televiziji Kantona Sarajevo vršilac funkcije premijera KS Muhamed Kozadra iznio je svoj stav i stav Vlade KS koji se odnosi na trenutni primarni zahtjev sindikata a to je termin isplate decembarske plaće. U njemu se navodi da će spomenuta plaća svim budžetskim korisnicima, te...

18.01.2015

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo saopštava da je danas, praćenjem vrijednosti zagađujućih materija u zraku putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježen značajan pad koncentracija svih polutanata, a naročito čvrstih čestica – PM10, ispod graničnih vrijednosti.

 

Pošto je od strane Federalnog hidrometerološkog zavoda u Kantonu Sarajevo u naredna tri dana prognozirana...

16.01.2015

U okviru poduzimanja interventnih mjera iz DRUGE EPIZODE UPOZORENJA koja je proglašena danas u Kantonu Sarajevo, a po zahtjevu Operativnog štaba Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja KS donijelo je Rješenje za privremeno ograničenje saobraćaja  na dionici glavne gradske longitudinale Otoka -  Baščaršija i to  ulicama Zmaja od Bosne, Hiseta, Obala Kulina-bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita radi smanjenja zagađenosti zraka.

Zabranjuje se kretanje...

16.01.2015

S obzirom na to, da su putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježene prekoračene tolerantne vrijednosti čvrstih čestica u zraku – PM10, te da je od strane Federalnog hidrometerološkog zavoda u Kantonu Sarajevo u naredna 24 sata prognozirana stabilna vremenska situacija, sa mogućim sporim kretanjem visokog atmosferskog pritiska i maglom ili sumaglicom u sarajevskoj kotlini, te da se očekuje daljnji trend povećanja koncentracije zagađujućih materija na području Kantona,...

15.01.2015

 Ugovore o dodjeli stipendija Ministarstva za boračka pitanja KS preko Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata "Ikre" potpisao je danas ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo sa prvih 10 srednjoškolaca i studenata – djece pripadnika boračke populacije Kantona Sarajevo, kao odabranim predstavnicima od 1.930 stipendista koliko ih je ostvarilo pravo na ovu stipendiju u školskoj 2014/2015.godini.

...
15.01.2015

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje decembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvaruje 4.029 korisnika sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od  1.260.904,80 KM.

15.01.2015

Delegacije Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Općine Stari Grad danas su učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća odali počast žrtvama masakra u ulici Isevića sokak u Sarajevu. Na tom mjestu je prije 22 godine, granatom ispaljenom s agresorskih položaja, ubijeno osam Sarajlija, od kojih dvoje djece, a 19 ih je ranjeno dok su čekali u redu za vodu.

"Ovo je jedno od mjesta gdje su počinjeni zločini nad nedužnim građanima Sarajeva tokom opsade. Građani su stradali u potrazi za...

14.01.2015

 Projekt zbrinjavanja mulja iz otpadnih voda i njegove prerade u kompozitne materijale, pod nazivom BACOM, prezentirali su danas predstavnici konzorcija IME GmbH čelnicima Kantona Sarajevo i članovima Tima za implementaciju projekta Otpadne vode Sarajeva. Ovaj projekt je licenciran u Evropskoj Uniji, a ministar privrede KS Emir Hrenovica mišljenja je da bi njegova realizacija u Kantonu Sarajevo imala višestruku korist.

 

 „Smatram da bi nabavkom jednog postrojenja za preradu...

14.01.2015

Zbog aktuelnih vremenskih prilika i povećanja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica u zraku - PM10, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS danas je proglasilo Prvu epizodu – PRIPRAVNOST u Kantonu Sarajevo, na osnovu poglavlja 4. tačke 1. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu i mišljenja Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor.

Iz ovih razloga preporučuje se smanjeno kretanje naročito...

13.01.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je jučer sredstva u iznosu od  29.960,00 KM Kantonalnom javnom preduzeću „Toplane“  Sarajevo na ime subvencioniranja troškova centralnog grijanja za 213 korisnika ovog prava.

 Istovremeno je uplaćeno i 32.270,00 KM SarajevoGas-u za subvencioniranje troškova grijanja na gas za 228 korisnika.

U pitanju su subvencije za novembar i decembar 2014. godine.

 

12.01.2015

Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i ministra Emira Hrenovice Vlada KS je na svojoj posljednjoj sjednici donijela niz privremenih mjera za sanaciju stanja u kantonalnom javnom preduzeću „Veterinarska stanica“, zbog brojnih finansijskih problema koje su uzrokovale blokade u tom preduzeću.

 

Sve to rezultiralo je štrajkom oko 50 radnika koji traje od kraja oktobra do danas. Oni traže isplatu sedam zaostalih plata i sanaciju stanja u preduzeću da bi se mogli...

08.01.2015

Iako je Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku,  raseljena lica i izbjeglice u 2014. godini manji za 8.994.120,00 KM u odnosu na 2012. godinu sve obaveze prema korisnicima prava socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom su u cjelosti izvršene, uključujući pripremljenu realizaciju decembarskih naknada.

Interesantan je podatak da je istovremeno Budžet Kantona Sarajevo za 2014.godinu veći u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu za 93....

07.01.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo je jučer uplatilo sredstva prema JP ELEKTROPRIVREDA BIH  Sarajevo u iznosu od 89.460,00 KM za 638 korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova grijanja na električnu energiju.