Vlada Kantona Sarajevo

Novosti

25.06.2015

„Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) zajedno sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo radi na izradi Strategije razvoja ovog kantona, koja se zasniva na široj participaciji svih relevantnih socio – ekonomskih partnera te se očekuje da će ona ubuduće predstavljati platformu i osnovu za izradu svih planskih dokumentata Kantona, uključujući i budžet“, pojasnio je na današnjem sastanku sa ministrom privrede Muharemom Šabićem savjetnik za...

25.06.2015

S ciljem unapređenja procesa provođenja eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS formiralo je Radnu grupu koja ima zadatak da pripremi kvantitativnu i kvalitativnu analizu rezultata eksterne mature. Članovi Radne grupe su istaknuti akademski profesori Univerziteta u Sarajevu i stručnjaci iz prakse, koji će kroz  evaluaciju dosadašnjeg procesa polaganja eksternih matura u osnovnim školama KS-a dati, između ostalog, i odgovore da li je...

24.06.2015

Na današnjoj Četvrtoj hitnoj sjednici zastupnici Skupštine KS su donijeli Odluku o neprihvatanju Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo i Finansijskog potraživanja Termi Čatež d.d. Čatež prema privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo. Prema ovoj odluci, Kanton Sarajevo je saglasan da se 90 posto udjela u cjelini prenese na treće lice, “Mrkulić company” d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Ugovorom o...

24.06.2015

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su na Četvrtoj hitnoj sjednici dali saglasnost za razrješenja dužnosti predsjednika i članova skupština 14 javnih komunalnih i javnih preduzeća nad kojim nadzor vrše ministarstva komunalne privrede, saobraćaja, privrede i pravde i uprave zbog isteka mandata.

Na period od 90 dana, kako je zakonom propisano, Vlada je dala saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti na spomenute funkcije i uputila ih Skupštini Kantona Sarajevo na potvrđivanje....

24.06.2015

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović održali su jučer sastanak sa članovima Udruženja direktora sarajevskih osnovnih škola. Razgovarali su o problemima u osnovnom obrazovanju, mjerama racionalizacije, te dogovorili nekoliko zajedničkih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje stanja u toj oblasti.

Direktori škola su izrazili svoju spremnost da podrže sve kvalitetne reformske procese u osnovnom obrazovanju, uključujući...

23.06.2015

Menadžer firme „Mikroelektronika“ iz Češke Luboš Srnsky predstavio je danas premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću i ministrima saobraćaja i finansija Muji Fiši i Jasminu Halebiću  način funkcionisanja i sve prednosti elektronske naplate karata.

„Uvođenjem ovog sistema upotpunosti bi se eliminisao svaki kontakt uposlenika javnog gradskog prijevoza, prvenstveno Grasa sa prodajom karata kao i  sve nepravilnosti...

22.06.2015

Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo u školskoj 2015/2016. godini. U 35 srednjih škola, javnih ustanova, planirano je da se upiše 4.140 učenika u ukupno 164 odjeljenja. Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS prilikom utvrđivanja ovogodišnjeg Plana upisa vodilo se brojem učenika koji ove godine završavaju osnovnu školu, prostornim i kadrovskim uslovima svake škole te brojem učenika i odjeljenja koji...

22.06.2015

Povodom nedavnih objava u pojedinim medijima o „brutalnoj“ sječi šume na lokalitetu Ramin greben/Podgradina na Bjelašnici, kako su je okarakterisali, a koju realizuje KJP “Sarajevo-šume“ u odjelu 42, odsjeci „a“ i „b“, GJ Zujevina, Ministarstvo privrede KS želi potpuno informisati javnost o sljedećim činjenicama:

“Uvidom u postojeću projektnu dokumentaciju, ustanovljeno je da su KJP ‘Sarajevo – šume’ izradile projekt redovne sječe br. OJ0304-42-ZJ te za isti izvršili prijavu redovne...

22.06.2015

Utvrđivanjem Prijedloga zakona o poticaju razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo stvoren je zakonski okvir koji propisuje sistematsko planiranje, osiguravanje sredstava i provođenje mjera i aktivnosti razvoja male privrede na području Kantona Sarajevo. Kroz poticaje u okviru Programa razvoja ovog sektora koje će na prijedlog Ministarstva privrede donositi Vlada KS za period od četiri godine, želi se dati poseban značaj ovoj jednoj od najznačajnijih poluga privrednog razvoja.

U...

22.06.2015

Protekle sedmice ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je sa ministrom finansija Kantona Sarajevo Jasminom Halebićem i pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje i nauku Sifetom Kukuruzom posjetio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu gdje se sastao sa menadžmentom pomenutog fakulteta.

Ovom prilikom, razgovarano je o aktuelnoj društvenoj situaciji kao i stanju u oblasti visokog obrazovanja i nauke...

19.06.2015

Povodom ramazana, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručio je danas 300 prehrambenih paketa socijalno najugroženijim pripadnicima boraca, ratnim vojnim invalidima i šehidskim porodicama sa područja Kantona Sarajevo.

„Pakete smo osigurali u saradnji sa Istanbuluskim edukacionim - kulturnim centrom. Svjesni smo da ovi paketi ne mogu riješiti probleme ovih ljudi, ali ih mogu bar malo ublažiti i ove im nastupajuće ramazanske dane učiniti ljepšim i...

19.06.2015

Zbog svakodnevnih špekulacija vezanih za racionalizaciju u osnovnim i srednjim školama, Vlada Kantona Sarajevo želi tačno informisati javnosti o procesima koji se u tom pravcu vode:

 “Mjere racionalizacije u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ne podrazumijevaju zatvaranje školskih objekata kako se u javnosti želi prikazati.  One podrazumijevaju sveobuhvatnu analizu stanja u oblasti obrazovanja a sve s ciljem unapređenja kvaliteta u odgojno-obrazovnom procesu u Kantonu...

19.06.2015

Uspostavljanje jedinstvenog sistema nabavke i podjele besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koji su iz porodica u stanju socijalne potrebe i porodica koje školuju troje i više djece, bio je povod današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade sa predstavnicima nadležnih općinskih službi za pitanja obrazovanja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici  Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Kantonalnog Centra za socijalni...

19.06.2015

„Eksterna matura, koja je trajala tri dana, održana je u 68 škola, a na ispite ukupno su izašla 4.269 učenika, od kojih 153 nije sa područja Kantona Sarajevo“, rekao je ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović na današnjoj konferenciji organizovanoj ovim povodom.

„Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost polagalo je 4.269 učenika, a prosjek bodova je 8,00. Matematiku je polagalo 4.263 učenika, a prosjek je 5,83, dok je engleski jezik položilo 4....

19.06.2015

Kolegij Skupštine Kantona danas je, po zahtjevu Vlade Kantona Sarajevo, utvrdio održavanje Hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo 24. juna 2015. godine, a koja će prethoditi nastavku Četvrte radne sjednice zakazane za isti dan.

Kako je obrazloženo iz Vlade, mandat članova skupština kantonalnih komunalnih preduzeća prestaje 19. ovog mjeseca, a kako je zbog usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju potrebno da preduzeća imaju punovažne upravljačke strukture, to će na ovoj...

19.06.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas, u poslijepodnevnim satima, moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo  sredstva u iznosu od 1.035.004,12 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2015.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.963 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane...

18.06.2015

Na nastavku današnje Osme sjednice Vlada KS dala je saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Četvrta gimnazija da se Elvir Korjenić, profesor fizičke kulture, imenuje za direktora škole. Također su dali saglasnosti školskim odborima javnih ustanova Željeznički školski centar, Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti i Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije da se za direktore imenuju Ibro Čebrić, Suad Alić i Mirsada Šahbegović.

 Vlada nije dala...

18.06.2015

„Od naredne školske godine u Gimnaziji 'Obala' učenici će nastavu moći pohađati i bilingvalno, na njemačkom i bosanskom jeziku“, najavio je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović na današnjoj konferenciji za medije, koju je Njemačka ambasada organizovala ovim povodom i dodao kako je ovaj oblik obrazovanja u kombinaciji njemačkog i bosanskog jezika jedinstven u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, učenici koji završe nastavu po...

18.06.2015

Polaganjem kamena temeljca u ulici Bihaćka bb, u općini Novo Sarajevo, danas je ozvaničen početak izgradnje zgrade Porodičnog savjetovališta. Kamen temeljac su položili ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Karolina Karačić, predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Igor Gavrić i direktor Kantonalne javne ustanove "Porodično svajetovalište" Senad Alić.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje objekta je oko dva miliona KM. Za realizaciju njegove prve...

18.06.2015

Civilne žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje  naknade za mjesec maj u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvaruje 4.021 korisnika sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od 1.255.406,15 KM.