Vlada Kantona Sarajevo

Novosti

28.04.2015

„Vlada Kantona Sarajevo će rebalansom Budžeta pokazati opredjeljenost da poboljša status  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i na taj način osigura njen efikasniji rad“, izjavio je premijer KS Elmedin Konaković nakon današnje posjete ovoj upravi sa ministrima komunalne privrede i infrastrukture i unutrašnjih poslova KS Senadom Hasanspahićem i Predragom Kurtešom. On je, tom prilikom, naglasio kako dosadašnji odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske...

28.04.2015

U vezi sa anketiranjem koje je u Osnovnoj školi „Meša Selimović“ realizirala studentica postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Emina Ramović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS ističe da njena dostavljena pitanja iz ankete nisu ista kao pitanja koja su postavljana u spornoj anketi učenicima te smatraju kako je zloupotrebljena saglasnost Ministarstva za provođenje navedenog anketiranja, jer je anketa dopunjena sa pet spornih pitanja.

...

28.04.2015

Obezbjeđenje neophodnih finansijskih sredstava za izmirenje duga „Sarajevogasa“ prema „BH Gasu“ koji u ovom trenutku iznosi 57 miliona KM bio je povod današnjoj posjeti i sastanku ministra komunalne privrede i infrastrukture Senada Hasanspahića sa direktoricom ovog preduzeća  Nihadom Glamoč.

„'Sarajevogas' čini sve da vrati postojeća dugovanja kompaniji 'BH Gas', a očekujemo da će ovaj dug biti smanjen na najmanji mogući nivo prije početka sljedeće...

28.04.2015

Studija kojom će se definisati aktivnosti, programi i potrebna sredstva za poboljšanje kvaliteta voda rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje i dijela rijeke Bosne do lokaliteta Reljevo, prezentovana je danas premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću i ministrima u Vladi KS.

Naručilac ovog projekta je Sarajevska regionalna agencija SERDA, koja trenutno raspolaže strateškim dokumentom s kojim bi u budućnosti mogla aplicirati i na IPA fondove, rečeno je...

28.04.2015

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković primio je danas u posjetu ambasadora države Palestine Rezeqa Namoora i predsjednika Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini Majeeda Maroofa.

Ambasador Namoora je, nakon riječi zahvalnosti upućenih premijeru Konakoviću i građanima Sarajeva zbog njihove poznate podrške palestinskom narodu, informirao premijera o aktuelnoj političkoj situaciji i svim...

27.04.2015

Ministrica zdravstva KS Emira Tanović-Mikulec proglasila je danas epidemiju zaraznog trovanja hranom na području Kantona Sarajevo u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine FBiH“, broj 29/05), nakon što je u resorno ministarstvo stigla prethodna saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva te pribavljeno Stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo KS.

Proglašenje stupa na snagu danom donošenja, dok će ministrica...

27.04.2015

Polaganjem kamena temeljca u vogošćanskom naselju Rosulje, čelnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo danas su zvanično obilježili početak radova na izgradnji još jedne zgrade u kojoj će stanove dobiti pripadnici boračke populacije, te mladi iz Kantona Sarajevo. Ovo je sedmi objekt koji će se za potrebe stambenog zbrinjavanja ovih populacija graditi na navedenoj lokaciji.

Od  52 stana, koliko će ih biti izgrađeno za godinu dana, 25 će biti namijenjeno za pripadnike boračke...

27.04.2015

Delegacija Kantona Sarajevo predvođena premijerom Elmedinom Konakovićem i ministrima u Vladi KS Muharemom i Mujom Fišom položila je cvijeće na spomen – obilježju  Koščan u općini Hadžići. Koščan brdo je bilo jedna od najvažnijih strateških tačaka odbrane Sarajeva u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu.

 „Koliko je bilo važno agresoru da zauzme Koščan dovoljno govori podatak da su tokom ratnih godina tri puta pokušali zauzeti ovu kotu...

27.04.2015

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je 15. aprila ove godine Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo.

Navedenim Pravilnikom uređen je postupak osnivanja, provjere ispunjenosti uslova za početak rada i daljnji rad...

27.04.2015

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 23. aprila donijelo Instrukciju za izradu prijedloga plana upisa studenata na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo s ciljem osiguravanja kvalitetnog nastavnog procesa i naučno - istraživačkog rada. Ovo će omogućiti puni pristup evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno -istraživačkog rada uz uvažavanje društvene uloge i dijela odgovornosti visokoškolskih ustanova za kreiranje društveno...

27.04.2015

Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA BiH) te međunarodni eksperti u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju sastali su se u četvrtak 23. aprila 2015. godine sa pomoćnicima ministra za informatizaciju obrazovanja i nauke te visoko obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo Azeminom Njuhović i Sifetom Kukuruzom.

Ovom prilikom, razgovarano je o procesu akreditacije studijskih programa na...

27.04.2015

Upoznavanje sa trenutnim stanjem i problematikom poslovanja Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ bio je povod današnje posjete premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra komunalne privrede i infrastrukture Senada Hasanspahića ovom preduzeću koje pored svih poteškoća posluje pozitivno.

„Preduzeće Rad koje egzistira na ovom području već punih 56 godina bavi se prikupljanjem, odvozom i deponovanjem otpadaka, održavanjem gradske...

27.04.2015

Ministarstvo zdravstva KS uputilo je danas dopis Federalnom ministarstvu zdravstva koji traži prethodnu saglasnost radi proglašenja epidemije zaraznog trovanja hranom na području Kantona Sarajevo od strane resorne ministrice.

Ovome je prethodilo dostavljanje Prijedloga za proglašenje epidemije zaraznog trovanja hranom na području Kantona Sarajevo od strane Zavoda za javno zdravstvo KS Ministarstvu zdravstva KS, koji je obrazložen činjenicama da je zaključno sa današnjim danom na...

24.04.2015

S obzirom na to da u ovom periodu veći broj građana posjećuje planine i izletišta, kao i da se izvode proljetni radovi na uređenju zemljišta, iz Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo upozoravaju na povećanu opasnost od izbijanja šumskih požara. Posebnu opasnost, upozoravaju, predstavlja nekontrolisano paljenje korovskog otpada .

 Tim povodom, iz Uprave apeluju na vlasnike zemljišnih parcela koje graniče sa šumom da vode računa o svojim aktivnostima kako ne bi izazvali šumski požar....

23.04.2015

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je i prema Skupštini KS uputila Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od  01.01. do 31.12.2014. godine. Budžet za proteklu godinu izvršen je u iznosu od 649.534.466 KM od čega 620. 857. 600 KM se odnosi na rashode i izdatke u spomenutom perioda, a 28 857 866 KM činilo je suficit u 2014 godini. Knjigovodstveni višak rashoda nad prihodima tj. deficit za 2013. godinu evidentiran je u iznosu 119. 596. 593 KM,  a u prošloj...

23.04.2015

S ciljem informisanja javnosti o okolnostima da su na Infektivnoj klinici hospitalizirana djeca - korisnici usluga JU „Djeca Sarajeva“ te kako se sumnja na trovanje hranom, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je odmah, po saznanju za navedene okolnosti, zatražilo pisano izjašnjenje od strane menadžmenta JU „Djeca Sarajeva“.

Menadžmentu ustanove naloženo je da ODMAH dostavi detaljne informacije o navedenoj okolnosti i mjerama koje je preduzeo...

23.04.2015

Djecu koja su sinoć zadržana na Infektivnoj klinici KCUS-a jutros je obišao premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri obrazovanja, nauke i mladih, zdravstva te kulture i sporta Elvir Kazazović, Emira Tanović – Mikulec i Samer Rešidat.

Sa trenutnim zdravstvenim stanjem...

22.04.2015

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić i zastupnik u Skupštini KS Mario Vukasović posjetili su danas  KJKP „Park“ gdje su sa direktorom Safetom Baltićem i menadžmentom razgovarali o poslovanju ovog preduzeća i projektima koje realiziraju.

U skladu sa zaključcima Skupštine KS iz 2013. godine, menadžment ovog  preduzeća je poduzeo niz mjera kojima je ostvario značajne uštede i smanjio gubitke u poslovanju. Mjerama...

22.04.2015

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo danas je održan zajednički sastanak Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) kojem su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković  i resorni ministar Elvir Kazazović.

Sastanak je otvorio rektor Muharem Avdispahić koji je naglasio da je UNSA najsnažnija razvojna institucija našeg društva te da je autonomni način upravljanja njime...

22.04.2015

U industrijskoj zoni općine Vogošća  fabriku Liva Energy kao uspješan model zajedničkog tursko – bosanskog ulaganja obišli su premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković te ministri privrede i finasija u Vladi KS Muharem Šabić i Jasmin Halebić. Suvlasnik fabrike Ulusoy  Selman predstavio je proizvodne kapacitete fabrike te naglasio opredjeljenje i načela svoje poslovne politike:

„Liva Energy svojom proizvodnjom elektroničkih kartica sasvim sigurno ovdje širi znanje u području...