Vlada Kantona Sarajevo

Novosti

06.07.2015

Prijedlog pravilnika o organizaciji i realizaciji ferijalne prakse u srednjim stručnim i tehničkim školama može ići u proceduru donošenja zaključeno je danas na okruglom stolu organizovanom u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti. Ovom prilikom, prijedlog ovog akta zajednički su razmatrali ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović te direktori i predstavnici šest srednjih stručnih škola sa područja Kantona...

06.07.2015

Razmatranje aktuelne situacije u oblasti visokog obrazovanja i nauke tema je o kojoj su protekle sedmice ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i njegov pomoćnik za visoko obrazovanje i nauku Sifet Kukuruz razgovarali sa menadžmentima Islamskog, Prirodno-matematičkog  i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tokom posjeta ovim ustanovama.

 

Na ovim sastancima razmatrana je aktuelna...

03.07.2015

Četiri, od ukupno 15, novonabavljenih trolejbusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „GRAS“ danas je svečano pušteno u saobraćaj. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo je ovom prilikom najavio da će Sarajevo do septembra imati uredan trolejbuski saobraćaj, a građani kvalitetniji prevoz:

„Vlada Kantona Sarajevo je za nabavku trolejbusa izdvojila 600.000,00 KM. Pet, od ukupno 15 trolejbusa, je trenutno u fazi registracije, a šest ih treba stići u Sarajevo krajem mjeseca“,...

03.07.2015

Rezultate rada Vlade Kantona Sarajevo koja je imenovana 23. marta 2015. godine danas je na press konferenciji sublimirao i predočio javnosti premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Političku klimu u kojoj je djelovala  ova Vlada u svojih prvih 100 dana premijer je ocijenio kao zadovoljavajuću, potcrtao pozitivan stav Skupštine Kantona Sarajevo koja prepoznaje i podržava reformska opredjeljenja ove Vlade.

Kako je to i Skupština tražila, Vlada je, nakon usvajanja...

03.07.2015

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić primio je danas v. d. direktora Odjela za pravne poslove za BiH, Hrvatsku i Sloveniju  kompanije Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Harisa Muslića i voditelja održavanja postrojenja punionice ove kompanije u Sarajevu Ermina Spahića. Tom prilikom je razgovarano o realizaciji koncesionih ugovora koje je Vlada KS prije dvije godine sklopila sa ovom kompanijom. Ugovorima je dato pravo Coca-Coli da koristi pitku podzemnu vodu iz bunara BS-1 i B-1 u...

03.07.2015

O pokretanju studijskog programa specijalne pedagogije radi obrazovanja kadrova za posebne potrebe u okviru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i institucija koje se bave stručnom podrškom djeci sa posebnim potrebama tema je o kojoj je danas razgovarao ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa dekanom Filozofskog fakulteta Salihom Fočom, direktorom Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Naimom...

03.07.2015

Rješavanje problematike boračke populacije sa područja općine Trnovo bila je povod današnjeg sastanka ministra za boračka pitanja KS Muharema Fiše sa načelnikom Općine Trnovo Ibrom Berilom i predstavnicima boračkih udruženja ove općine.

Ovom prilikom, razgovarano je o izgradnji pet spomen obilježja na području ove općine, u cilju očuvanja tradicije odbrambeno - oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Za njihovu izgradnju se očekuje finansijska podrška...

02.07.2015

Nakon što Skupština Kantona Sarajevo na svojoj sjednici od 27.maja nije usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014.godinu, Vlada je danas donijela odluku o pokretanju postupka  razrješenja direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prije isteka mandata, zbog nepostupanja u skladu sa propisima i opštim aktima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i zbog nemarnog obavljanja dužnosti direktora dr Kenana...

02.07.2015

Ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije boračkoj populaciji Kantona Sarajevo za 2015. godinu potpisao je danas ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo sa direktorima  Banje "Terme" Ilidža Ebrahimom Rabarijem,  JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje "Reumal" Fojnica Eldanom Lokmićem  i  Javne zdravstvene ustanove "Aquaterm" Olovo Senadom Selimovićem....

01.07.2015

Lokaciju na kojoj se odvijaju intenzivni radovi na obnovi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama obišli su danas premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te komunalne privrede i infrastrukture Čedomir Lukić i Senad Hasanspahić.

„Ugovor za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potpisan je 15.januara 2014.godine, a do sada smo realizirali...

01.07.2015

„Izvođenje pripremnih radova za izgradnju Univerzitetske biblioteke u Kampusu počet će na jesen, nakon što Univerzitet u Sarajevu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH provede proceduru za izbor najpovoljnijeg izvođača radova“, najavio je rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić.

Ovakva procedura precizirana je Sporazumom o realizaciji Projekta izgradnje i opremanja pomenute biblioteke iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu kojeg je sa...

01.07.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata majskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo sredstva u iznosu od 2.290.940,55 KM za 25.362 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje...

30.06.2015

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i direktor Mecsekerdő-Zatvorenog dioničkog društva za šumarstvo u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Mađarske Laslo Kesi razmijenili su danas simbolične poklone u znak buduće saradnje i partnerstva.  

Prema Protokolu o petogodišnjoj saradnji koji su potpisali jučer, Ministarstvo privrede KS i ovo Društvo opredijelili su se na saradnju i razmjenu iskustava u održivom gospodarenju šumama, unapređenju šumarstva, turizma i lova, kao i...

30.06.2015

"Škola u bolnici" je projekt i dobra praksa u Kantonu Sarajevo koja već 10 godina omogućava djeci i adolescentima koji zbog bolničkog liječenja propuštaju nastavu u školi da prate školski program, redovno uče i spremni se ponovno uključe u nastavak školovanja. Sa iskustvima i radom u bolničkom okruženju danas su medicinsko osoblje Psihijatrijske i Pedijatrijske klinike u Sarajevu te nosioci Projekta "Škola u bolnici" upoznali ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi KS Elvira...

30.06.2015

Ugovor o nabavci i isporuci prehrambenih proizvoda i sredstava za ličnu higijenu za najugroženije porodice boračke populacije u Kantonu Sarajevo potpisao je danas ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo sa direktorom firme „Grafikon“ Ćemalom Prašovićem.

 „Prema ugovoru, pakete će dobiti 2.004 pripadnika boračke populacije, koji su bez posla ili žive u višečlanim porodicama te se smatraju socijalno najugroženijim“, rekao je ministar Fišo...

30.06.2015

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Lječilišta „Bossina“ d.o.o. Zaostrog Davor Matić potpisali su danas Ugovor o pružanju usluga klimatskog liječenja za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo.

„Pripadnici boračke populacije Kantona Sarajevo, njih oko 490, i ove godine će ostvariti pravo na sedmodnevno klimatsko liječenje, što je pravo proisteklo iz Zakona o dopunskim pravima boraca KS“, istakao je nakon...

29.06.2015

Na nastavku Četvrte radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su danas utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo koji donosi usaglašavanje ove regulative sa međunarodnim konvencijama iz ove oblasti, a javna rasprava po ovom Nacrtu trajat će 60 dana.

Utvrđen je i Nacrt “B faze” izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine. Prostorni plan Kantona Sarajevo donesen 2006. godine, a...

29.06.2015

Protokol o saradnji između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Mecsekerdő - Zatvorenog dioničkog društva za šumarstvo u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Mađarske potpisali su danas ministar Muharem Šabić i generalni direktor navedenog društva Laslo Kesi.

“Ovaj sporazum, o petogodišnjoj saradnji, obavezuje potpisnike da gospodare srednjo – evropskim šumama, da vode računa o prirodnim procesima u šumarskoj privredi, odnosno da se bave...

29.06.2015

Značaj koji Muzička akademija ima za širu društvenu zajednicu i neophodnost uvažavanja specifičnosti Muzičke akademije u procesu integracije Univerziteta u Sarajevu jedna je od tema o kojoj su ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i njegov pomoćnik za visoko obrazovanje i nauku Sifet Kukuruz prilikom prošlosedmične posjete Muzičkoj akademiji razgovarali sa manadžmentom ove ustanove.

Bilo je riječi i o procesima na...

26.06.2015

Iznalaženja neophodnih modela čijom primjenom bi se omogućilo izmirenje dijela duga „Toplana“ prema „Sarajevogas“-u te „Sarajevogas“-a prema „BH-Gas“-u za isporučeni prirodni gas tema je o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri komunalne privrede i finansija Senad Hasanspahić i Jasmin Halebić sa direktorima „BH-Gas“-a Mirzom Sendijarevićem, „Sarajevogas“-a Nihadom Glamoč i „Toplana...