Novosti

18.04.2011

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo krajem protekle sedmice održan je zajednički sastanak predstavnika ministarstava Kantona Sarajevo i NVO – Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom „Živjeti bez prepreka“ na kojem je razmatran nacrt Akcionog plana osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (APOI KS) za period 2011-2014. godine.
Ovaj dokument je usklađen sa principima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala...

15.04.2011

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dogovorio je da će se Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održati 27. aprila 2011. godine. Na dnevnom redu sjednice naći će se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", te Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.
Pred poslanicima će se...

14.04.2011

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj dvanaestoj sjednici usvojila Odluku o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo za period od 15.04. do 15.06.2011.godine. Ovom Odlukom je propisana procedura izdavanja dvomjesečnih studentskih karata za navedeni period.
Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza u javnom gradskom i prigradskom...

14.04.2011

U Sarajevu je održan radni sastanak na kojem su prisustvovali ministar obrazovanja i nauke KS, dr. Emir Suljagić, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica te predstavnici i dekani fakulteta u okviru UNSA.
S obzirom na složeno stanje u visokom obrazovanju, na sastanku je dogovoren hitan set mjera i koraka koji će omogućiti efikasniju i provodivu integraciju Univerziteta u Sarajevu te otpočinjanje aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije fakulteta i Univerziteta...

14.04.2011

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić potpisao je danas Ugovor za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije boračkoj populaciji Kantona Sarajevo sa Admirom Hasanspahićem direktorom Banjsko-rekreativnog centra "Aquaterm" Olovo, Eldarom Lokmićem direktorom Centra za medicinsku rehabilitaciju "Reumal" Fojnica i Ebrahimom Rabarijem ovlaštenim predstavnikom Banje "Terme" Ilidža.
Za ovu namjenu u budžetu...

14.04.2011

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimlić sa saradnicima jučer je u sjedištu MUP-a KS održao sastanak sa predstavnicima OHR-a i EUPM-a. Na sastanku je ministru predočen osnovni koncept, ali i aktivnosti koje su provođene u prethodnom periodu, nakon što je sačinjena analiza propisa iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova KS.
Ovom prilikom, ministar Budimlić je upoznao predstavnike OHR-a i EUPM-a da je u nedavno usvojenom Programu rada Vlade KS jedan od...

12.04.2011

Izložbom autentičnih proizvoda i suvenira koje su tokom proteklih osam mjeseci izradili mještani Crnoriječke visoravni, danas su okončane aktivnosti u realizaciji projekta "Lokalna zajednica u turističkoj promociji Zaštićenog pejzaža Bijambare". Riječ je projektu koji su zajednički implementirali Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i mještani Crnoriječke visoravni s ciljem podsticanja...

12.04.2011

Delegacija Vlade Kantona Sarajevo u sastavu ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Dr.sci. Nedžad Ajnadžić i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša gosp. Abid Jusić sa saradnicima, te predstavnici Koordinacije boračkih udruženja ovog kantona boravili su jučer u prvoj radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Tom prilikom razgovarano je o saradnji među kantonima, te najavljen dolazak kompletne Vlade Sarajevskog kantona, na čelu sa premijerom Musićem.
Nakon što...

12.04.2011

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Velida Memić sa predstavnicima Humanitarne organizacije „Hilfswerk Austria International“ uručila je danas 180 paketa za najugroženije povratničke porodice sa područja općina Hadžići, Ilidža, Trnovno, Ilijaš i Vogošća.
Pakete sa krompirom, lukom i sitnim sjemenskim materijalom obezbijedili su Ministarstvo i UNHCR u okviru Projekta „Pomoć povratnicima u BiH kroz socijalno-ekonomsku podršku održivosti...

12.04.2011

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin" u Fojnici posjetili su jučer premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Velida Memić i ministar zdravstva Zlatko Vuković. Među 520 štićenika ove javne ustanove trenutno je iz Kantona Sarajevo njih 177, koji su ovdje upućeni putem Centra za socijalni rad KS.
Iako je 2008. godine Federacija Bosne i Hercegovine preuzela prava osnivača nad ovom ustanovom, ona se...

11.04.2011

Ministarstvo obrazovanja i nauke KS pokrenulo je višejezičnu web-stranicu, čiji je primarni cilj predstavljanje visokoškolskog potencijala i obrazovnih mogućnosti Kantona Sarajevo.
S obzirom na opredijeljenost Ministarstva i predstavnika pet univerziteta iz Sarajeva - četiri privatna i javnog - da KS treba postati vodeći regionalni edukacioni centar, web-stranica je prvi korak ka privlačenju stranih studenata u naš grad.
Ciljna grupa su studenti iz zemalja bliskog istoka, Turske...

07.04.2011

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja članovi Udruženja dijabetičara djece i omladine KS, u okviru projekta "Da li vi imate dijabetes", mjerili su danas nivo šećera u krvi članovima Vlade i uposlenicima Kantona Sarajevo.
Ovu preventivnu akciju Udruženje je organizovalo u saradanji sa Vladom KS, Gradskom upravom Grada Sarajeva i farmaceutskom kućom "Novo Nordisk".
Tokom današnjih aktivnosti mladi članovi udruženja, uz stručni nadzor ljekara i uposlenika...

07.04.2011

Iznalaženje najboljih modela buduće saradnje i razmjena iskustava stečenih realizacijom dosadašnjih projekata bili su u utorak povod prvoj radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Velide Memić i direktorice Kantonalnog centra za socijalni rad Mirsade Poturković.
Tim povodom, ministrica Memić i direktorica Poturković susrele su se sa ministrom rada i socijalne politike ovog kantona Seadom Hasićem, te...

06.04.2011

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić otvorio je danas Park svjetlosti sa primjercima LED rasvjete sa pripadajućom opremom različitih tijela kod Druge gimnazije.
S obzirom da je svjetlosno zagađenje rastući globalni problem koji ne utiče samo na narušavanje poremećaja u ekološkom sistemu, na preveliku potrošnju energije nego i na ljudsko zdravlje, Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju pokrenuli su...

06.04.2011

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić i direktor Fonda KS za izgradnju stanova Fuad A. Damadžić potpisali su danas Sporazum o zajedničkom ulaganju/udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje stanova u privatnoj svojini za period od 2011. do 2013. godine namijenjenih pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo.
“Sretni smo jer na rođendan Sarajeva započinjemo realizaciju još jednog izuzetno značajnog projekta kojim ćemo osigurati trajno rješavanje...

06.04.2011

Povodom sedmog aprila, Svjetskog dana zdravlja, Udruženje dijabetičara djece i omladine kantona Sarajevo (UDDOKS), u saradnji sa vladom KS, gradskom upravom Grada Sarajeva i farmaceutskom kućom Novo Nordisk, simbolično će započeti preventivnu akciju "Da li vi imate dijabetes?".
Tokom akcije će djeca sa dijabetesom uposlenicima vlade, premijeru i ministrima mjeriti nivo šećera u krvi te dijeliti upitnike sa riziko faktorima za dijabetes.
Planirano je da tokom spomenute...

06.04.2011

Prvi radni sastanak ministara obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, Damira Mašića i Emira Suljagića održan je u sjedištu Federalnog ministarstva u Mostaru. Ministri su razgovarali o pitanjima od značaja za obrazovni sistem u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo.
Istaknuto je da je nužno povećati kvalitet obrazovanja, što se planira učiniti kroz nekoliko koraka, koji uključuju uvođenje eksterne mature, reviziju i uspostavljanje novog sistema udžbeničke...

06.04.2011

Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo je na jučer održanoj sjednici usaglasio tekst Javnog poziva za dodjelu javnog priznanja KS za 2010. godine, te utvrdio načine njegovog objavljivanja.
U tekstu Javnog poziva, a na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima, obavještavaju se poslanici, udruženja, fondacije i pojedinci da mogu podnijeti inicijativu za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za priznanje POČASNI GRAĐANIN KANTONA SARAJEVO. Obrazloženo je da se počasnim građaninom...

05.04.2011

Radionica pod nazivom „Strategijska procjena okoliša u prostornom planiranju“ održana je danas s ciljem da predstavnicima javnog sektora, koji su povezani s planiranjem i izdavanjem dozvola, predstavi novi „okolinski instrument“, koji je tek počeo da se primjenjuje u BiH.
„Kao što je poznato, Strategijska procjena okoliša (SEA) je instrument koji proizilazi iz Direktive Vijeća ministara 2001/42/EC, a koja nalaže zemljama da procjenjuju uticaje na okoliš već u fazi pripreme strateških...

04.04.2011

Centar za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom Kantona Sarajevo posjeća građane na dežurne telefone putem kojih mogu prijaviti kvarove na javnoj rasvjeti, s ciljem boljeg i efikasnijeg rada sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo i povećanja opće sigurnosti svih građana na području Kantona Sarajevo. Građane Kantona Sarajevo obavještavamo kako se prijave kvarova mogu vršiti na dežurni broj telefona 033/564-444, ili na e-mail adresu: javnarasvjetaks...