Novosti

19.05.2011

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić i direktor „Moje banke“ Edin Muftić potpisali su danas Ugovor o pružanju plasmana i povratu odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih, umrlih i nestalih branioca Kantona Sarajevo.
Za realizaciju ovog Ugovora, koji je potpisan nakon provedene procedure javnih nabavki i izvršenog izbora najpovoljnije ponude po konkurentskom...

18.05.2011

Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić uručio je danas Zahvalnicu KS i „Vrata Sarajeva“ Michelu Cagneux-u, uglednom članu Švajcarske organizacije „The Relief Organisation of the St John Order“ i iskrenom prijatelju Crvenog križa Kantona Sarajevo, koji je jučer donirao sredstva za nabavku kamiona marke „Renault Master furgon“ Centralnoj kuhinji ove humanitarne organizacije.
„Vašu donaciju smo shvatili poklonom od srca, upoznati smo sa vašim humanitarnom radom i činjenicom da već duže...

18.05.2011

Povodom Devetog svjetskog prvenstva u kuglanju za kadete, koje se od 14. do 19. maja ove godine održava u olimpijskoj dvorani "Huan Antonio Samaranch" i sutrašnjeg zvaničnog otvaranja 4. svjetskog ekipnog prvenstva za seniore ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivica Šarić primio je danas delegacije Međunarodne kuglaške federacije (NBC-a) i država učesnica Svjetskog prvenstva za kadete.
Prvenstvo se održava u organizaciji Kuglaškog saveza Bosne i Hercegovine. U...

18.05.2011

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dogovorio je da će se Četvrta radna sjednica Skupštine održati 31. maja 2011. godine sa početkom u 09:00 sati.
Na dnevnom redu sjednice naći će se oko sedamdeset tačaka, među kojima su, između ostalog, izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti kulture za 2010. i 2011.godinu, kao i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne politike za 2010. i 2011....

18.05.2011

Vlada Kantona Sarajevo je danas održanoj 17. sjednici utvrdila prijedloge zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama i Zakona o sportu KS. U prvom prijedlogu izmjena se odnosi na preciziranje naziva populacije "civilnih žrtava rata" u KS koja ima pravo na oslobađanje od plaćanja sudskih taksi, dok su se izmjene Zakona o sportu radile radi njegovog usklađivanja sa čitavim setom pravnih akata, među kojima su Zakon o sportu BiH, Strategija razvoja sporta u BIH, Pravilnik o...

18.05.2011

Delegacija Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom za boračka pitanja Nedžadom Ajnadžićem, na poziv Vlade Savezne austrijske pokrajine Koruška,prisustvovala je Konferenciji dijaloga o temi ˝Višejezičnost kao tržišna prednost˝, održanoj prije nekoliko dana u Globasnici.
Osim ministra Ajnadžića, konferenciji su prisustvovali i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivica Šarić, predstavnici privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine, kao i delegacije iz Austrije i Slovenije.
˝...

18.05.2011

Zamjenik šefa misije EUPM-a , gospodin Domenico Paterna posjetio je jučer Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gdje se susreo sa ministrom Muhamedom Budimlićem. Ovom prilikom, razgovaralo se o aktivnostima Ministarstva koje će se provoditi u ovoj godini, a naročito o aktivnostima koje se odnose na donošenje novog Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, te ostalim podzakonskim aktima Ministarstva.
„Donošenje ovih zakona je...

17.05.2011

"Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine" je udruženje građana koja se bavi pomoganjem djeci oboljeloj od malignih oboljenja i njihovim roditeljima. Predstavnike ovog Udruženja primili su danas premijer Kantona Fikret Musić te ministri u Vladi KS Zlatko Vuković i Abid Jusić i tom prilikom razgovarali o projektu izgradnje "Roditeljska kuća".
Kako je prisutne upoznala predsjednica Udruženja Leila Kamerić, većina djece koja se u Sarajevu...

17.05.2011

Razmatranje Nacrta akcionog plana osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (APOIKS) bilo je povod današnjem održavanju radnih sastanaka Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KS "Živjeti bez prepreka", koje je predvodio predsjednik Udruženja slijepih KS Fikret Zuko, sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Abidom Jusićem, a potom i sa ministrom saobraćaja KS Harisom Lulićem. Sastanke je i ovog puta organizirao Ured za kvalitet Kantona Sarajevo.
Oba...

16.05.2011

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Velida Memić uručila je danas ključeve sedam saniranih stambenih jedinica interno raseljenim porodicama iz općina Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad.
"Sanacija je izvršena po principu 'ključ u ruku' u okviru realizacije projekta “Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo – 2010. godine", kazala je ministrica Memić i najavila da će...

16.05.2011

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 16. 5. 2011. godine dostavilo je Odboru za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na razmatranje Presude Općinskog i Kantonalnog suda u Tuzli protiv Jasmina Mašića, u vezi sa aferom "Pravni fakultet".
U dispozitivu Presude navedeni su profesori Pravnog fakulteta u Sarajevu: Zdravko Lučić, Bajro Golić i Sanjin Omanović kao korisnici seksualnih usluga ženskih osoba - studentica, kojima je zauzvrat obećana pomoć...

13.05.2011

Najveću domaću fabriku mlijeka i mliječnih proizvoda sarajevski "MILKOS" posjetili su danas premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar privrede u Vladi KS Rusmir Sendić, te se upoznali sa čitavim proizvodnim procesom svih "Milkos"-ovih proizvoda, ali i uslovima proizvodnje i otkupa mlijeka za potrebe ove fabrike.
"Milkos" po vrhunskoj tehnologiji proizvodi mlijeko i mliječne proizvode za tržište čitave BiH kao i tržište država CEFTA-e i, kako...

13.05.2011

Analizirajući posljednje događaje prilikom kojih je određen broj maloljetnika povrijeđen, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo preduzima sve preventivne i represivne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti. Potrebno je napomenuti da je veoma teško predvidjeti mjesto i vrijeme dešavanja pojedinih incidenata, međutim našim redovnim i pojačanim aktivnostima preduprijedili smo njihov značajan broj.
I pored činjenice da i sa mnogo većim ljudskim i tehničkim resursima od...

12.05.2011

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 16. sjednici utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo. Ovim Zakonom bliže se određuje način, dinamika i institucije za ostvarivanje prava i obaveza pripadnika nacionalnih manjina te obaveze organa vlasti Kantona da poštuju i štite, očuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu, koji je državljanin Bosne i Hercegovine i stanovnik...

11.05.2011

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić i predstavnici Svjetske banke, KJKP “Vodovoda i kanalizacije”, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save, Općine Trnovo, te “Unioninvesta” obišli su danas rekonstruisano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Trnovu kako bi se upoznali sa njegovom trenutnom funkcijom i kvalitetom obavljenih radova.
Postrojenje je rekonstruisano...

11.05.2011

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, danas je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Velida Memić sa saradnicima održala radni sastanak sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KS simbolično nazvanom "Živjeti bez prepreka", koje je predvodio predsjednik Udruženja slijepih KS Fikret Zuko, a na kojem je analiziran i razmatran Nacrt akcionog plana osoba sa invaliditetom (APOIKS) za period 2011-2014.godine.
Ovaj...

10.05.2011

U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, danas je ministar Abid Jusić sa saradnicima održao radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za izgradnju KS, KJKP “Vodovoda i kanalizacije”, Općine Ilidža, Pravobranilaštva Općine Ilidža, Zavoda za planiranje razvoja KS i Ministarstva privrede KS vezan za realizaciju Programa za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vodozaštitnim zonama Sarajevskog polja.
Na početku sastanka konstatovano je da je...

10.05.2011

Drugi redovni sastanak ministara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održan je u objektu Grkarica na Igmanu.Na ovom sastanku su ranije usvojeni principi strateškog nastupa kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova dobili svoju punu afirmaciju, imajući u vidu da jasno uređena i precizirana ovlaštenja ministara unutrašnjih poslova koja se tiču civilne kontrole nad radom policije,podrazumijevajući i civilnu kontrolu nad budžetskim sredstvima kantonalnih ministarstava unutrašnjih...

09.05.2011

Predstavnici ministarstava za boračka pitanja, te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo uručili su danas jednokratnu novčanu pomoć i pakete s prehrambenim artiklima otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo, koji su i nakon 15 mjeseci od donošenja Zakona o prijevremenom penzionisanju ove populacije još uvijek bez regulisanog penzionog statusa, zdravstvenog osiguranja i bilo kakvih drugih primanja.
Po 100,00...

09.05.2011

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić sa saradnicima posjetio je danas Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, te obišao Laboratoriju za palinologiju u kojoj se vrše mjerenja i analize prisutnosti polenskih alergena u zraku.
Tokom posjete, čiji su domaćini bili dekan fakulteta Rifet Škrijelj i akademik Sulejman Redžić, napravljen je kratak presjek zajednički pokrenutih i dosad realiziranih aktivnosti sa Ministarstvom prostornog...