Novosti

30.12.2018

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo saopštava da je danas došlo do pada koncentracija zagađujućih tvari u zraku, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda tokom večernjih očekuje se značajna promjena vremena praćena sniježnim padavinama, što će se zadržati i u narednim danima, zbog čega će doći do opadanja vrijednosti zagađujućih materija.

Iz...

29.12.2018

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša saopštava da zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na snazi ostaje “Pripravnost” Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

“Razlog tome je što se temperaturna inverzija kratkotrajno može javiti u noći subotu na nedjelju što će vjerovatno usloviti povećanje koncentracija zagađujućih materija u zraku. U nedjelju i...

28.12.2018

Kantonalna uprava civilne zaštite KS (KUCZ) kupila je i dodijelila po jednu autocisternu za pitku vodu općinama Vogošća i Ilijaš.

Primopredaja cisterni izvršena je danas u krugu Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ na Stupu, u prisustvu direktora KUCZ Samira Džihića, načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, te predstavnika općinskih štabova civilne zaštite i preduzeća kojima su vozila data na upravljanje i...

28.12.2018

Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade podržano zastupnicima Skupštine Kantona će tražiti bolja rješenja za funkcioniranje EDUS-a, Udruženja Edukacija za sve.

Djeca sa poteškoćama u razvoju koja svoje vještine i obrazovanje stiču kroz ovaj program trenutno su upisana u Centar “Vladimir Nazor” te je ova javna ustanova na temelju sporazuma sa ovim Udruženjem omogućila realizaciju ovog programa.

...

28.12.2018

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo saopštava da, i pored povišene koncentracije čvrstih čestica u zraku PM10, na snazi ostaje epizoda "Pripravnost".

Razlog je što se prema sinoptičkoj prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda već sutra, sredinom dana, očekuje prestanak temperaturne inverzije što će uzrokovati prestanak rasta ili pad koncentracija...

28.12.2018

Kantonalna mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka bogatija je za novu modernu automatsku stanicu što predstavlja u Bosni i Hercegovini najveću lokalnu mrežu - pet automatskih stanica. Stanica je postavljena na krov Doma zdravlja Ilidža i namjena joj je da nastavi kontinuirani monitoring, za početak, koncentracije sumpordioksida i PM10 čestica koji su u sastavu obaveznog zakonskog monitoringa kvaliteta zraka, meteoroloških parametara (smjera i brzine vjetra, vlažnosti...

26.12.2018

Na večerašnjoj, trećoj hitnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt budžeta KS za 2019. godinu u iznosu od 928.370.000 KM te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Usvojen je i prateći dokument, Nacrt zakona o izvršavanju budžeta za narednu godinu.

Zadužena je Vlada KS da Skupštini podnese izvještaj o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama kao i da da...

26.12.2018

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je dana 25.12.2018. godine putem medija, web stranice Vlade Kantona Sarajevo i web stranice Ministarstva dostavilo obavještenje etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja, a vezano za akt ovog Ministarstva od 13.11.2018.godine, u kome se naglašava da su samo etažni vlasnici koji nisu u evidenciji upravnika, dužni na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika dostaviti dokaz o...

26.12.2018

Novoimenovana Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom održala je danas svoju prvu sjednicu.

Zbog dinamike i potrebe usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Budžeta KS za 2019. godinu, kao i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2019.godinu, te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Na istoj sjednici Vlada je...

26.12.2018

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici izabrala novu Vladu.

“Ova novoimenovana Vlada se razlikuje u odnosu na prethodne i općenito drugačiji je bio i koncept njenog formiranja, koji je proizašao iz sasvim drugačije političke kulture. Prije imenovanja, najprije smo iskomunicirali šta je najbitnije i definirali tristo mjera za budući rad, principe, etiku, pa tek onda izabrali ministrice i ministre. Mislim da je ovo energična vlada, koja...

26.12.2018

Kanton Sarajevo dobio je danas novu Vladu na čijem čelu će u narednom mandatnom periodu biti Edin Forto.

Nakon predočenog ekspozea premijera Kantona Sarajevo, Skupština je usvojila Odluku o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo koja će u narednih četiri godine izgledati ovako:

U Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture funkciju ministra će vršiti Srđan Mandić, na čelu Ministarstva...

25.12.2018

Zbog nejasnoća koje su se u javnosti pojavile u vezi dostavljanja dokumenta o vlasništvu stana, poslovnog prostora, garaže ili garažnog mjesta na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS obavještava građane, etažne vlasnike u zgradama kolektivnog stanovanja, da se ova obaveza odnosi samo na one etažne vlasnike koji to nisu ranije uradili i koji nisu u evidenciji upravnika...

25.12.2018

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić, u funkciji predsjednika Operativnog štaba donio je Odluku o ukidanju Druge epizode „Upozorenje“, dok i dalje radi prevencije na snazi ostaje Prva epizoda ''Pripravnost'' u Kantonu Sarajevu.

Iako je u toku današnjeg dana došlo do značajnog pada koncentracija, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima moglo bi doći do...

24.12.2018

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo danas je otvoren novi, veći prostor za rad Centra za edukaciju o urgentnom zbrinjavanju, namijenjen osoblju ove ustanove, ali i drugih zdravstvenih ustanova i organizovanih službi iz cijele BiH poput policije, vatrogasaca, civilne zaštite, Oružanih snaga BiH, kao i građana. Edukativni centar nosi ime po doktorici Silvi Rizvanbegović, heroini koja je svoj život dala pomažući ranjenim tokom...

24.12.2018

Iako je u toku današnjeg dana došlo do pada koncentracije zagađujućih materija u zraku, na snazi do daljnjeg ostaje Druga epizoda "Upozorenje" iz Plana interventnih mjera, koju je proglasio Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo u petak 21. decembra.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS navodi, kako danas nisu stečeni uvjeti za ukidanje pomenute epizode, jer su prosjeci...

24.12.2018

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, dopredsjedavajuće Smiljana Viteškić i Danijela Kristić, dopredsjedavajući Vibor Handžić, premijer Adem Zolj, zastupnici u Skupštini i ministri u Vladi Kantona upućuju iskrene čestitke svim katolicima povodom nastupajućeg Božića:

"Svim katolicima u Bosni i Hercegovini ČESTIT BOŽIĆ sa željom da ga provedu...

24.12.2018

Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata (SABNOR) u BiH obilježio je u subotu u Rudom 77. godišnjicu formiranja Prve proleterske brigade, a cvijeće na spomen obilježje položio je i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.

...

21.12.2018

Zbog pojačane koncentracije zagađenih materija u zraku Operativni štab Vlade Kantona je proglasio danas Drugu epizodu "Upozorenje" iz Plana interventnih mjera uz dio mjera iz Treće epizode "Uzbuna", a zbog procjene budućeg stanja zagađenosti zraka. U narednim danima će se, u skladu sa situacijom, poduzimati dodatne mjere ukoliko se nastavi trend rasta zagađujućih materija u zraku.

Mjere koje treba preduzimati u okviru epizode "Upozorenje"...

21.12.2018

Zbog pojačanog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo, Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo   poziva građane da u cilju zaštite zdravlja smanje boravak na otvorenom u gradu i koriste što više planinske zone čistog zraka.  

KJKP “Gras” će narednih dana osigurati dodatni prijevoz prema Bjelašnici.

Građani se pozivaju da više koriste sredstva javnog prijevoza a smanje korištenje privatnih vozila u periodu pojačane zagađenosti zraka.

 

20.12.2018

Imenovanje Vlade Kantona Sarajevo ići će prema redovnoj proceduri na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zakazanoj za 26. decembar 2018. godine, zaključak je sa danas održane sjednice Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo.

Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković je u svom obraćanju nakon ove sjednice spomenuo i načelni dogovor da se isti dan održi i hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo radi utvrđivanja Nacrta Budžeta,...