Novosti

17.03.2017

Povodom godišnjice Kotoračke bitke i Dana mjesne zajednice Butmir ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo položio je danas cvijeće na spomen obilježje u Donjem Kotorcu.

“Mladi ljudi trebaju da čuvaju tekovine države Bosne i Hercegovine koju su im ostavili njihovi očevi. Generacije koje dolaze nikada ne smiju zaboraviti da su hrabri ljudi s Ilidže branili i odbranili žilu kukavicu naše zemlje. Zahvaljujući njima...

17.03.2017

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za izgradnju gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare-tunel Kobilja glava-Hotonj) u ukupnom iznosu od 101.158.140,97 KM kako je to predviđeno i Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017 - 2019. godina.

Planom izgradnje primarnih gradskih saobraćajnica kao prioritetni projekti Ministarstva saobraćaja utvrđeni su I transverzala, XII transverzala i Južna longitudinala. Zaključkom...

17.03.2017

Povodom provođenja Drugog nadzornog audita u Kantonu Sarajevo u aprilu ove godine, kada će predstavnici ovlaštene cerfikacijske kuće TUV Adria vršiti analizu održavanja i unapređenja Sistema kvaliteta u organima uprave i službama KS, održan je sastanak Kolegija za kvalitet KS.

...
17.03.2017

Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih kreditora u iznosu od 32.480.000 KM za finansiranje kapitalnih projekata, u okviru kojih je i Projekt nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja u 2017. godini u vrijednosti od 1.000.000 KM.

Programom javnih investicija Kantona Sarajevo 2017-2019. godine planiran je Projekt nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u...

17.03.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicama Indirom Šulović i Azrom Šahinagić posjetio je danas Upravni inspektorat i tom prilikom sa inspektoricama Dževadom Čaušević i Belmom Skalonjić analizirao rad ovog inspektorata i realizaciju programa rada resornog ministarstva.

Ovom prilikom, upravne inspektorice su upoznale ministra o broju...

17.03.2017

Reforma sistema socijalne zaštite od pasivnog sistema socijalnih transfera ka aktivnim politikama socijalnih investicija i socijalnog uključivanja jedan je od strateških ciljeva predviđen Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Akcionim planom 2016-2019. godine za njenu realizaciju predviđeno je stvaranje  uslova za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva kao i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa.

S...

17.03.2017

Kako je važeći Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom Vlade Kantona Sarajevo tretirao period od 2014. do 2016. godine, Vlada KS je, na prijedlog radnog tima i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice usvojila novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017-2019. godine.

...
17.03.2017

Protekle sedmice u Ljubljani potpisan je partnerski ugovor i prezentiran projekt “Usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu – pokretačka snaga lokalnog razvoja” – ECO KARST. U projektu pored organizacija koje se bave zaštitom prirode iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Austrije, Njemačke, Mađarske, Crne Gore, Srbije, učestvuje i naša država Bosna i Hercegovina putem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Javne ustanove za zaštićena područja KS i...

16.03.2017

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo prisustvovao je godišnjoj sjednici Skupštine Udruženja organizatora otpora Patriotske lige Novi Grad Sarajevo.

Na sjednici održanoj sinoć, delegati Skupštine usvojili su...

16.03.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicama razgovarao je s predstavnicima EOS grupe Mirjanom Vuković i Petrom Mrkonjićem o rješavanju problema naplate komunalnih usluga, kroz realizaciju pojedinih mjera iz Akcionog plana mjera i aktivnosti za unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.

Na početku sastanka ministar Nenadić je predstavnike...

15.03.2017

Na inicijativu Udruženja ratnih vojnih invalida-paraplegičara Kantona Sarajevo, premijer KS Elmedin Konaković organizovao je danas sastanak o temi "Otklanjanje arhitektonskih barijera na području Kantona Sarajevo za osobe s invaliditetom". Uz članove ovog udruženja, sastanku su prisustvovali nadležni kantonalni ministri saobraćaja i prostornog uređenja, građenja i zaštite...

15.03.2017

U okviru obilježavanja 24. godišnjice formiranja 101. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo sinoć je u prepunoj multimedijalnoj sali Općine Novi Grad prisustvovao Svečanoj akademiji organiziranoj ovim povodom.

Ova sarajevska brigada formirana je 1. marta 1993. godine, a zona odgovornosti protezala joj se područjima općina Novo Sarajevo i Novi Grad. U...

15.03.2017

Povodom obilježavanja 15. aprila “Dana Armije RBiH” danas je održan sastanak Organizacionog odbora, kojim je predsjedavao ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.

Učesnici ovog sastanka iznijeli su svoje prijedloge i sugestije s ciljem što bolje organizacije obilježavanja ovog jako bitnog datuma za sve njih.

“Resorno ministarstvo i Koordinacija boračkih organizacija Kantona Sarajevo će...

15.03.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković primio je danas šefa Turske vojne misije u BiH koja djeluje u sastavu EUFOR-a Tayfuna Çelika s kojim je razgovarao o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata značajnih za stanovnike Kantona Sarajevo.

Brigadir Çelik je upoznao premijera Konakovića sa dosadašnjim aktivnostima i projektima koje je ova vojna misija realizirala na...

15.03.2017

Projekti rekonstrukcije vodovodne mreže, “zelenog grada” i gradskog saobraćaja bili su povod današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića sa direktorom Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Bosnu i Hercegovinu Ianom Brownom, zamjenicom direktora za sektor infrastrukture Linom O'Grady i specijalistom za vodu dr Davidom Tylerom. Sastanku su prisustvovali ministri komunalne...

15.03.2017

Delegacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koju predvodi ministar Elvir Kazazović, boravi u radnoj posjeti turskim institucijama obrazovanja i Direktoratu nacionalne edukacije. ...

14.03.2017

U prepunom amfiteatru Doma mladih Centra Skenderija održana je danas manifestacija “Pokaži svoj talenat” koja predstavlja završnu aktivnost projekta socijalne inkluzije mladih sa poteškoćama u razvoju.

Cilj projekta je da kroz umjetnost i zabavu doprinese socijalnoj inkluziji mladih sa poteškoćama u razvoju, održavanjem različitih umjetničkih radionica i priredbi na kojima zajednički učestvuju štićenici Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine “Pazarić” i osnovci i...

14.03.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković primio je svjetskog kickbokserskog prvaka u teškoj kategoriji za juniore Mirzu Pramenkovića te njegovog oca Ismira Iku Pramenkovića i stručnog konsultanta Edina Sabljicu.

Pramenković je na svjetskom kickboks takmičenju za juniore, koje se prošle godine u septembru održalo u irskom glavnom gradu Dablinu, osvojio zlatnu...

14.03.2017

Dva reformska zakona koja su trenutno u proceduri, Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju i Zakon o srednjem obrazovanju KS bila su tema današnje sjednice Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo.

O predloženim zakonskim rješenjima, koja uskoro trebaju biti razmatrana na Vladi i Skupštini Kantona raspravu je ovo Vijeće počelo na svojoj prethodnoj sjednici te danas zauzelo konačan stav. Socijalni partneri, predstavnici Vlade KS,...

14.03.2017

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje februarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.828 osoba.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je...