Vlada Kantona Sarajevo

Zloupotrebljana saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS:Predočena anketa naknadno dopunjena sa pet novih pitanja

U vezi sa anketiranjem koje je u Osnovnoj školi „Meša Selimović“ realizirala studentica postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Emina Ramović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS ističe da njena dostavljena pitanja iz ankete nisu ista kao pitanja koja su postavljana u spornoj anketi učenicima te smatraju kako je zloupotrebljena saglasnost Ministarstva za provođenje navedenog anketiranja, jer je anketa dopunjena sa pet spornih pitanja.

Zbog ovoga će od mentorice studentice postdiplomdskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu tražiti izjašnjenje da li je studentica imala saglasnost za pitanja koja su u spornoj anketi postavljana učenicima.

Naglašavamo da smo u pisanoj saglasnosti za odobrenje provođenja istraživanja tražili da se prije provođenja anketiranja, s obzirom da se radi o malodobnim učenicima, obavezno pribave pisane saglasnosti roditelja za učešće njihove djece u istom te ćemo i o ovoj činjenici tražiti pisano očitovanje direktora škole, kao i preduzimanje mjera protiv imenovane s obzirom na navedenu zloupotrebu saglasnosti Ministarstva.

Također, nisu tačni navodi imenovane da je ovo ministarstvo dalo saglasnost za provođenje istraživanja na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara i ostalih kantona, jer izdata saglasnost se odnosi samo na odgojno-obrazovne ustanove na području Kantona Sarajevo, a uputit ćemo svim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo informaciju o povlačenju izdate saglasnosti za navedeno istraživanje.

Navode da je u dostavljenoj molbi Emine Ramović za saglasnost za provođenjem istraživanja u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, pored ostalog, navedeno:

„Ovim istraživanjem želim ispitati izvore informacija o vlastitoj i drugim etničkim skupinama koje žive u Bosni i Hercegovini i povezanost socijalnom distancom, mišljenje učenika u vezi sa integracijom obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini“. U molbi je istakla da očekuje da će rezultati istraživanja pokazati „odnos učenika prema školi, da li vole ili ne školu i zbog čega, koliko vremena u prosjeku provode na društvenim mrežama ili na internetu i slično“.