Zbog adaptacije Doma zdravlja Opštine Stari Grad: Pacijenticama će usluge biti pružane u JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo obavještava pacijentice sa područja Opštine Stari Grad, da ova ustanova neće pružati usluge u Domu zdravlja Stari Grad, dok se ne okončaju radovi na rekonstrukciji i adaptaciji ovog objekta.

Od sada će, pacijenticama usluge biti pružane u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, u ulici Josipa Vancaša broj 1, na području Općine Centar.