Završna faza implementacije projekta “e-Budget“: Počela obuka uposlenika koji kreiraju budžet Kantona Sarajevo

U okviru završne faze implementacije projekta pod nazivom “e-Budget“ počela je obuka uposlenika Kantona Sarajevo koji učestvuju u izradi budžeta.

Ovaj projekt ima za cilj uvesti korištenje informatičkih tehnologija u proces njegove izrade, kao i u sve faze njegove pripreme koje podrazumijevaju planiranje, upravljanje i realizaciju.

Uposlenici Ministarstva finansija KS, koje predvodi implementaciju ovog projekta u Kantonu, prisustvuju obukama osoblja na praktičnom korištenju aplikacije „e-Budget“ namijenjene za planiranje i izradu budžeta KS za narednu godinu.

Projekt finansira Američka agencija za međunarodni razvoj „USAID“, a provodi se u svim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa firmom „Avacom“ koja je tehnički implementator.

Obuci su prisustvovali i budžetski analitičari iz Ministarstva finansija Bosansko-podrinjskog kantona.

Obuka će trajati od 11. do 19. septembra ove godine, a u okviru nje je predviđeno da svi budžetski korisnici aktivno učestvuju u edukaciji kako bi usvojili potrebne vještine za korištenje aplikacije „e-Budget“.