Završena sjednica Skupština Kantona Sarajevo: Zaštitom Bendbaše zatvara se jedan zeleni prsten koji ima nemjerljivu funkciju za očuvanje zraka

Nakon što je u novembru Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt Zakona o proglašenju zaštićenog pejzaža ''Bendbaša'' na jučerašnjoj sjednici to je učinila i kantonalna skupština i uputila ga u javnu raspravu koja će trajati 30 dana.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić je kazao da će donošenjem ovog zakona područje Bendbaše koristiti Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.

Istakao je da se zaštitom Bendbaše zatvara jedan zeleni prsten sa stanovišta očuvanja, prije svega, šumskih resursa koji imaju nemjerljivu funkciju u smislu očuvanja zraka.

Pored već proglašenih spomenika površina zaštićenih zona na području Kantona Sarajevo iznosit će oko 3.000 hektara.

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici usvojili su Prijedlog strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja za područje kantona za period od 2016. do 2020. godine koju je polovinom novembra prihvatila Vlada u istoj formi.

Uz akcione planove koji slijede u njenoj implementaciji trebali bi biti riješeni nedostaci u sigurnosti na cestama.

Kantonalni ministar saobraćaja Mujo Fišo podsjetio je da UN traži od država članica smanjenje broja poginulih za 50 posto, do 2020. godine. Smatra da se to može postići pod uslovom da BiH, u svim svojim segmentima napravi i implementira strategije i akcione planove koji se baziraju na pet stubova iz preporuka UN Decenije akcije.

UN predlaže: upravljanje sigurnosti saobraćaja, sigurnije puteve i mobilnost, obezbjeđivanje sigurnijih vozila, veću sigurnost učesnika u saobraćaju te zbrinjavanje nakon saobraćajnih nesreća.

Prema policijskim izvještajima o saobraćajnim nesrećama u BiH glavni uzročnici nastanka nesreća su neprilagođena brzina kretanja, nepoštivanje saobraćajnih propisa i alkoholiziranost. Na cestama u državi, prema statistikama, svake godine se dogodi oko 36.000 saobraćajnih nesreća u kojima više od 360 ljudi smrtno strada, a više od 10.000 ljudi bude povrijeđeno.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu, te Prijedlog odluke o utvrđivanju da je Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, pravni sljednik prava koja je Savez organizacija za fizičku kulturu Bosne i Hercegovine (SOFK-a BiH) sa sjedištem u Sarajevu imao na nekretninama upisanim u zk-ul. 1176 i 1227 KO Zaostrog, Republika Hrvatska.

Zastupnici nisi usvojili Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o Sarajevo za 2015.godinu, dok je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o zajedničkoj rekonstrukciji vrtića “Vjeverica” povučen s dnevnog reda.

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo je usvojena.