Zavod za besplatno pružanje pravne pomoći Kantona Sarajevo u 2016.godini imao 300 korisnika više nego u prethodnoj

Na inicijativu ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića jučer je održan sastanak sa direktorom Zavoda za besplatnu pravnu pomoć KS Velijom Nuhanovićem s kojim je razgovarao o Izvještaju o radu ovog zavoda, a kojeg su zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, dan ranije jednoglasno podržali.

"Zavod za besplatnu pravnu pomoć izrastao je u ozbiljnu i respektabilnu instituciju koju je Kanton Sarajevo osnovao u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i u skladu sa konvencijama", naglasio je ministar Nenadić te dodao kako ova institucija nastoji pružiti pravnu pomoć i zaštitu svim onim građanima Kantona Sarajevo koji iz različitih razloga nisu u prilici samostalno osigurati pravnu zaštitu pred nadležnim sudovima u KS.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je pohvalio rad Zavoda i naveo kako oni od sada pružaju i besplatnu pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja iz perioda ratnog dešavanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 92'-95'.godine.

Direktor Nuhanović informisao je ministra da je u prethodnoj godini Zavod imao 3545 korisnika, što je za oko 300 korisnika više nego u 2015.godini.

"Potpisali smo sporazume o saradnji sa Fondacijom lokalne demokracije, ombudsmenima, općinskim sudovima, Centrom za socijalni rad i četiri gradske opštine", pojasnio je direktor Nuhanović.

Kazao je i da bi bilo korisno kroz različite mehanizme u okviru državne službe naći mogućnosti za upošljavanje i dodatnog broja "krivičara" koji bi mogli odmah početi sa zastupanjem osoba.

Ministar Nenadić je najavio da će nastaviti sa podrškom ovom zavodu koji ima odličnu suradnju s resornim ministarstvom.