Zahvalnica Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS za podršku organizaciji naučno-stručne konferencije "Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj BiH"

Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo dodijelilo je zahvalnice Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i resornom ministru Elviru Kazazoviću za doprinos održavanju Druge naučno-stručne konferencije "Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj Bosne i Hercegovine".

Zahvalnice je danas uručio predstavnik Udruženja i jedan od organizatora konferencije Salko Križevac.

Konferencija je održana početkom ove godine s ciljem promovisanja i ukazivanja na značaj tehnike i inovatorstva u razvoju privrede. Prisustvovalo joj je oko 400 učesnika s područja cijele BiH, predstavnika privrednih društava, te institucija i organizacija, među kojima i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Univerziteta u Sarajevu kao i svih tehničkih fakulteta.

Prema riječima organizatora, u današnje vrijeme, kada postajemo društvo znanja, tehnika i inovacije zauzimaju značajnu ulogu za razvoj privrede. Naveli su ovom prilikom neke zaključke i preporuke sa skupa, među kojima, da kroz osnovno i srednje obrazovanje treba intenzivnije raditi na motivaciji i razvijanju interesovanja kod mladih za tehnikom, tehnologijom i inovatorstvom, kroz osmišljene programe potrebne tržištu BiH. Također, da je potrebno formiranje kantonalnih, entitetskih ili regionalnih centara za razvoj i unapređenje tehnike, tehnologije i inovatorstva kako bi se ove oblasti razvijale prema potrebama privrede i tržišta rada, te da je neophodno unapređivati razvoj proizvodnih kapaciteta realne industrije i kontinuirano osposobljavati stručnjake u ovoj oblasti.

Preporuke su i da se upisna politika ministarstava obrazovanja na svim nivoima vlasti bazira na stvarnim potrebama tržišta rada i da se prilikom određivanja upisne politike konsultuju privredni sektor i privredne komore na svim nivoima, te da se animiraju učenici i studenti za obrazovanje u deficitarnim oblastima kroz stipendiranje i druge stimulativne mjere.

Uvođenje sistema „dualnog obrazovanja" u okviru kojeg bi srednje škole i fakulteti praktično pripremali za tržište rada svoje učenike odnosno studente, u saradnji sa privrednim sektorom, kao i povećanje fonda časova iz nastavnih predmeta informatika i tehnička kultura, također su neke od preporuka ove konferencije.