Zahvaljujući realizaciji mjera Akcionog plana ostvareni izuzetni napretci u naplati komunalnih usluga

S ciljem pregleda, praćenja i ocjena efekata provođenih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevu koji je izradilo Ministarstvo za pravdu i upravu KS-a održan je sastanak resornih ministara u zgradi Vlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima Općinskog suda, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i javnih komunalnih preduzeća.

Četrdeset institucija učestvovalo je u realizaciji seta od 45 mjera kako bi se smanjile tužbe za neplaćanje komunalnih usluga korisnika u KS-u.

Ministar Mario Nenadić rekao je danas na konferenciji za medije kako je na sastanku istaknuto da je napravljen najveći pomak od rata navamo kada je u pitanju plaćanje komunalnih usluga, a da se rezultati mjere u milionskim iznosima.

"Otprilike u svakom od poduzeća je povećana naplata komunalnih usluga za preko dva miliona. Smanjen je broj predmeta komunalne privrede kojih je prije nekoliko godina na Općinskom sudu bilo oko 1.555.000", rekao je ministar Nenadić navodeći da je danas taj broj prepolovljen, a kako je na početku njegovog rada na ovom Akcionom planu iznosio oko 1.100.000 tužbi.

"Današnji rezultati govore da imamo još oko 795.781 predmet u oblasti komunalne privrede", istakao je ministar Nenadić te dodao kako je naplata u prošloj godini povećana za oko osam miliona KM.

Ministar Nenadić je kazao i da je ostvarena i bolja komunikacije između komunalnih poduzeća i Općinskog suda.

"Povlače se tužbe kojima nije mjesto na sudu, koje su u međuvremenu plaćene i riješene, te nema razloga da one idu u proceduru", pojasnio je ministar Nenadić navodeći kako je to važno jer svaki spis na sudu košta oko 90 KM, a bilo je tužbi prema korisnicima i zbog tri, četiti ili pet KM.

Unaprijeđen je i sistem opomena između komunalnih poduzeća i korisnika, dok su kako je informisao ministar Nenadić sistemi pismenih opomena ili poziva korisnika dali dobre rezultate u povećanju naplate, a samim time i smanjenje broja tužbi.

Naplata je povećana i u kategoriji pravnih lica, jer upravo zahvaljujući ovom akcionom planu njih oko 85 posto redovno ispunjava svoje obaveze. Dobre rezultate pokazao je i jedinstven korisnički centar za plaćanje većine komunalnih usluga na jednom mjestu bez provizije, a koji se za sada nalazi samo na Dolac-Malti.

U planu je da se otvore i dva nova korisnička centra. Problem trenutno predstavlja korištenje ličnih podataka neplatiša što usporava administrativne procese.

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad” ima, rekao je ministar Nenadić, cijelu listu korisnika koji već deset godina nisu uplatili ni jednu marku na ime te korisničke usluge, te je istakao da ovo vjerovatno nije jedino poduzeće koje ima takvu listu.

Naravno, ima tu i osoba koje nisu u mogućnosti platiti, zbog čega su im zahvaljujući Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odobrene nove mjere za subvencioniranje tih korisnika koje će se najvjerovatnije direktno uplaćivati na račun komunalnih poduzeća, kako se ne bi ta sredstva trošila u druge namjene.

Najavljeno je i da će se sa članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća naredne sedmice raspravljati o mogućoj izmjeni Zakona o komunalnoj djelatnosti.