Vlada KS: Pokrenute procedure za imenovanja upravljačkih tijela u JU Zavodu zdravstvenog osiguranja i JU Dom zdravlja

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 13. sjednici razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Razriješeni su Hamid Milak, predsjednik UO i članovi Aida Haverić, Alma Magoda, Emina Kasumagić-Halilović, Zlatan Tabaković, Emina Hadžimuratović-Hadžipašić, Benjamin Kulovac, Muamer Efendić i Vedina Čordalija.

Vlada je, do okončanja javnog konkursa i konačnih imenovanja, za vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo imenovala: Milana Dunovića v.d. predsjednik te v.d.članove: Samira Hajdarevića, Miu Jeličić - Pizović, Ilijaza Pilava, Elvedina Čekovića, Amelu Haverić - Imamović, Denisa Mačkić, Suada Rožajaca i Marselu Korkman.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka razrješenja Samira Turkovića sa funkcije direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Razriješeni su funkcija i predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Elvesta Mulahasanović kao predsjednik te članove Elmedina Bašić-Ešpek, Aida Pavlović, Zaim Halvadžija i Admir Hrapo.

Do okončanja procedura javnog konkursa, a najduže do tri mjeseca, kao vršioce dužnosti UO Doma zdravlja Vlada je imenovala Abela Baltića kao v.d. predsjednika, Alena Pilava, Branislava Kotjelnikova, Lejlu Begović - Hadžibajrić i Remziju Šetića kao v.d. članove ovog odbora. Razrješeni su i predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Dinko Remić, Amra Hadžimuratović-Čustović, Hadžan Konjo. Kao vršioci dužnosti u ovaj Nadzorni odbor imenovani su Zineta Mulaosmanović, v.d.predsjednik i v.d. članovi Selma Lučkin i Emina Kiseljaković.

Ova imenovanja se vrši se do okončanja procedure Javnog oglasa i konačnog imenovanja, a najduže na period do tri mjeseca.