Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Odobrena sredstva za nabavku opreme i unapređenje usluga preduzeća „Park“ i „Sarajevogas“

Vlada  Kantona Sarajevo donijela je Odluku o prihvatanju projekta KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo za nabavku  i obnovu opreme u ovom preduzeću, koji će podržati sredstvima u iznosu  495.000 KM iz Budžeta KS za ovu  godinu.

Sredstva su namijenjena za nabavku alata, opreme i mehanizacije za obavljanje poslova komunalne higijene, održavanja i uređivanja javnih zelenih površina.

Vlada je prihvatila i projekt KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, pod nazivom “Zamjena mjerača protoka gasa”, u vrijednosti od 1.600.000 KM, čija je realizacija također planirana ovogodišnjim Budžetom.

Realizacija ovog projekta je neophodna zbog zamjene i ugradnje mjerača sa daljinskim očitanjem sve u cilju efikasnijeg obavljanja i vršenja usluga preduzeća prema korisnicima.