Vlada KS je spremna angažirati sve javne zdravstvene ustanove za pružanje nedostajućih laboratorijskih usluga

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici zadužila je direktora JU "Dom zdravlja KS" da hitno obavijesti Vladu o listi laboratorijskih usluga koje nisu u mogućnosti pružiti krajnjim korisnicima, te da im dostavi informaciju u kojoj je fazi javna nabavka reagenasa i kada se očekuje njeno okončanje.

Istovremeno, Vlada je zadužila sve zdravstvene javne ustanove u Kantonu da dostave informacije o raspoloživosti trenutne zalihe reagenasa potrebnih za pružanje laboratorijskih usluga.

Zbog neadekvatnog planiranja potreba za reagensima i neprovođenja blagovremenih procedura javnih nabavki u Domu zdravlja pacijenti, nažalost, već duže vrijeme ne mogu dobiti određenu laboratorijsku uslugu u ovoj ustanovi.

Vlada Kantona Sarajevo, radi prevazilaženja ove situacije spremna je angažirati sve raspoložive javne zdravstvene potencijale, kako bi građani mogli dobiti na vrijeme propisanu zdravstvenu uslugu.