Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu do bržeg i lakšeg udruživanja sredstava

Predložene izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu imaju cilj, uz povećanje institucionalne zaštite, povećati provodivost projekata zasnovanih na ovom obliku privrednog udruživanja.
 
Partnerstvo u ovom slučaju nastaje u svrhu realizacije nekog javnog interesa putem investiranja i javnog i privatnog partnera u projektovanju, građenju, finansiranju, upravljanju investicijama itd. Ovakva vrsta investicije, sa gledišta i javnog i privatnog partnera predstavlja klasični građansko pravni ulog koji sistemski ne spada u institut "javnih nabavki" ili u upravnopravnu materiju.

Predložene izmjene Zakona upravo se tiču definisanja javno privatnog partnerstva kao građansko pravnog instituta na koji se ne odnosi precedura definisana Zakonom o javnim nabavkama BiH. Donošenje odluke o izboru privatnog partnera nije upravna odluka i ne podliježe upravnom postupku nego će se, u skladu sa ovim izmjenama zakona, efikasna pravna zaštita provedbe ovog zakona moći dobiti na općinskim i kantonalnim sudovima.

Pravni institut "javno-privatno partnerstvo" isključiva je nadležnost kantona i jedinica lokalne samouprave pa je logično da izvršenje ovog Zakona, kako je istakao predlagač, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, bude regulisano na kantonalnom nivou.

Dosadašnja praksa je pokazala da pokretanje postupaka putem institucija i procedura koji su predviđeni Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine veoma često vodi ka poništavanju procedura izbora i ponavljanja postupaka zbog često irelevantnih proceduralnih razloga. U takvim slučajevima izbori se ponavljaju, uz dodatni trošak vremena i novca pri čemu trpi pružanje javnih usluga.

Predloženim izmjenama učesnicima postupka izbora privatnog partnera omogućava se klasična sudska zaštita nadoknade štete ukoliko javni partner ne provodi procedure u skladu sa formalno i materijalno pravnim kriterijima propisanim za ovaj postupak. Ova procedura nije novina u pravnom sistemu naše države. Ona postoji i u samom Zakonu o javnim nabavkama BiH. Međutim, kao problem se pokazalo što se  ova mogućnost faktički ne može koristiti jer se Ured za žalbe Bosne i Hercegovine oglasio nenadležnim za rješavanje po žalbenim postupcima po Zakonu o javno - privatnom partnerstvu.

Izmjene tretiraju da javni partner, koji je uvijek organ uprave vlasti vodi sve procedure u skladu sa upravnim postupkom. Sve odluke, rješenja i zaključci koje donese predstavljaju upravne akte protiv kojih je dopušten upravni spor. Izuzetak predstavlja odluka o izboru privatnog partnera i konsultanta, protiv koje nije dopušten upravni spor jer se ne radi o upravnopravnoj odluci, ali je dopušteno učesnicima u postupku da vode parnični postupak radi naknade štete ako uspiju dokazati da im je šteta pričinjena.