Vlada Kantona Sarajevo: Uvođenjem dualnog obrazovanja počinje reforma izvođenja praktične nastave u srednjim stručnim školama

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na svom posljednjem redovnom zasjedanju prihvatila Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama na području KS kojima počinje reforma realizacije praktične nastave u ovim školama, s ciljem obrazovanja buduće konkurentne i stručne radne snage potrebne tržištu rada.

Smjernice će predstavljati polazni okvir za donošenje zakona o dualnom obrazovanju u KS.

Ključni razlog za donošenje ovih smjernica je činjenica da se u srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku praktična nastava u najvećem procentu realizira u skladu sa nastavnim planom i programom u školskim radionicama, laboratorijama, kabinetima, kao i drugim objektima za nastavu koji su opremljeni u skladu sa normativima.

Istina je i da se praktična nastava pod nadzorom škole dijelom izvodi i u preduzećima, ustanovama kao i kod samostalnih privrednika koji imaju odgovarajuću opremu.

Međutim, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je na stanovištu da se praktična nastava ne realizira u dovoljnoj mjeri kod poslodavaca i u saradnji s njima.

Učenici ne ovladavaju vještinama koje su potrebne na tržištu rada, čime nisu konkurentni u zadovoljavajućoj mjeri nakon završetka škole i sticanja srednje stručne spreme 3. i 4. stepena.

Smjernice u šest poglavlja, između ostalog, objašnjavaju razloge za ovakvo opredjeljenje resornog ministarstva za reformskim procesima u oblasti realiziranja praktične nastave u srednjim stručnim školama. U njima su također navode najvažniji evropski dokumenti koji su doneseni s ciljem razvijanja Evropske unije kao najkonkurentnije ekonomije na svijetu, a među njima i “Lisabonska strategija” i “Evropa 2020”.

Istaknut je i cilj ovog dokumenta koji podrazumijeva utvrđivanje načina i forme realiziranja dualnog obrazovanja, prava i obaveze učenika, njihovih roditelja, škole, poslodavaca, rješavanje finansijske nadoknade za učenike za vrijeme realiziranja praktičnog dijela nastave kod poslodavaca i drugo.

Date su osnovne karakteristike dualnog obrazovanja kojim je predviđeno da će učenici u rasponu od 25 do 75 posto fonda sati realizirati kroz praktični rad, dok će se ostatak realizirati u školi. Također je predviđeno da u toku nastavne godine, u terminu od 08-20 sati, najduže 5 sati dnevno, odnosno 20 sati nedjeljno, realizira učenje kroz rad, a ovaj vid nastave se može realizirati kod jednog ili više poslodavaca.