Vlada Kantona Sarajevo: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 94. redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Usvajanjem Reformske agende u 2015. godini vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i Vladu Kantona Sarajevo definirale su konkretne aktivnosti u cilju jačanja održivog, efikasnog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranja radnih mjesta, te stvaranja održivog i pravičnog društvenog okruženja. S tim u vezi, a u okviru oblasti “Poslovna klima i konkurentnost”, između ostalog, predložena je i reforma procedura vezanih za pokretanje poslovanja. Vezano za to, Akcionim planom Vlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđeno je i unapređenje procedura koje se odnose na  pokretanje poslovanja skraćenjem i pojednostavljivanjem procedura, a sve radi privlačenja investicija.

U skladu sa postavljenim ciljevima u ovoj oblasti bilo je neophodno usvojiti i nove europske standarde, te efikasne mehanizme za praćenje primjene tih standarda. Važno je naglasiti da je unapređenje ove oblasti vezano za cjelokupan proces približavanja Evropskoj Uniji (EU). Temeljem Ugovora o savjetovanju između Vlade Kantona Sarajevo i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke, u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja, Vlada Kantona Sarajevo se opredijelila da radi na unapređenju procedura koje su vezane za poslovanje i pokretanje poslovanja, a koje se dijelom prate i u Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja. Naime, u okviru procedure za pokretanje poslovanja, pod korakom broj šest se navodi i postupak na općinskom nivou pri čemu se izdaje uvjerenje o poslovnom prostoru, odnosno općinski organi temeljem dostavljene dokumentacije izdaju rješenje o namjeravanom obavljanju aktivnosti. Ovaj postupak košta 10 KM i traje u prosjeku 10 dana. Detaljnim istraživanjem je utvrđeno da je pravni osnov za ovaj postupak vezan za Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, te da je pomenuti postupak recidiv iz prethodnog društvenog uređenja, kada je većina poslovnih prostora i zgrada bila u društvenom vlasništvu.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je izvršilo komparativnu analizu ovog postupka, te održalo niz sastanaka sa nadležnim općinskim organima, kako bi se utvrdila opravdanost provođenja ovog postupka. Zaključeno je da je postupak u koliziji sa propisima koji regulišu oblasti obligacionih odnosa, stvarnih prava i slično, te da je neophodno dodatno uskladiti data rješenja. S tim u vezi, Ministarstvo privrede je pripremilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, kojima bi se odgovorilo na ove zahtjeve. Ovim se pomenuta procedura briše iz ovog zakona, jer se ona propisuje posebnim zakonima.

Kako je istakao ministar privrede KS Muharem Šabić, u toku pripreme ovog prijedloga zakona, održano je nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Grupacije Svjetske banke (LIFE Project), sa predstavnicima općina na području Kantona Sarajevo, nadležnih organa uprave, te predstavnicima poslovne zajednice. Tokom ovih sastanaka usaglašeno je koja su rješenja optimalna u datom okviru i gdje je neophodno unapređenje. Također, nadležne općinske službe su istakle potrebu da bi u skorijem periodu trebalo razmotriti mogućnost donošenja potpuno novog propisa, kojim bi se regulisala ova oblast, a posebno uzimajući u obzir primjenu novih i modernijih propisa iz oblasti stvarnih prava, poreza, prekršaja i sl.